sâmbătă, 5 martie 2011

Întrebări şi răspunsuri dreptul muncii (I)

01. Definiţi noţiunea de contract individual de muncă

Răspuns:
Este un contract în temeiul căruia o persoană fizică denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumită salariu.

02. Enunţaţi şi explicaţi principalele trăsături specifice ale contractului individual de muncă

Răspuns:

a) părţile unui contract individual de muncă sunt angajatorul, care poate fi o persoană fizică sau juridică, şi angajatul, care nu poate fi decât o persoană fizică;
b) contractul individual de muncă este un act juridic bilateral nefiind posibilă pluralitatea de creditori şi debitori, precum la contractele civile şi comerciale;
c) este un contract sinalagmatic, stabilindu-se obligaţii reciproce una faţă de cealaltă;
d) este un contract oneros şi comutativ deoarece părţile se obligă la reciprocitatea prestaţiilor, ambele prestaţii fiind cunoscute din momentul încheierii actului;
e) contractul individual de muncă are un caracter consensual. Aceasta înseamnă că el se încheie prin simplul acord de voinţă al părţilor. Dispoziţiile art.16 din Codul muncii, precum şi alte prevederi legale care impun forma scrisă se referă la aceasta ca un element „ad probationem” şi nu unul „ad validitatem”. Existenţa unui contract individual de muncă şi a conţinutului acestuia pot fi dovedite prin orice mijloc de probă;
f) contractul individual de muncă are un caracter „intuitu personae” fiind încheiat în considerarea expresă a calităţiilor personale ale fiecărei părţi. Eroarea cu privire la calităţile personale ale celeilalte părţi are ca şi consecinţă anulabilitatea contractului;
g) contractul individual de muncă se caracterizează prin executarea succesivă a prestaţiilor de către ambele părţi contractante. În cazul încetării contractului efectele se produc numai pentru viitor (ex nunc) operând, aşadar, rezilierea actului, fără efecte retroactive;
h) încheierea unui contract individual de muncă implică un raport de subordoanare al salariatului faţă de angajatorul său. În baza acestui raport angajatorul se bucură de trei prerogative: organizatorice, normative şi disciplinare.

03. Diferenţiaţi noţiunile de angajat, angajat propriu, angajator, patron

Răspuns:
Angajatul este un salariat care prestează o muncă, în temeiul unui contract de muncă, în schimbul unei remuneraţii.

Angajatul propriu este persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent, sau care este membră a unei asociaţii familiale (Legea nr. 300/2004, art. 3).

Patronul este persoana juridică înmatriculată sau persoana fizică autorizată potrivit legii, care administrează şi utilizează capital, indiferent de natura acestuia, în scopul obţinerii de profit în condiţii de concurenţă, şi care angajează muncă salariată (Legea nr. 356/2001).

Noţiunea de angajator este mult mai vastă, incluzând pe lângă patroni şi:
a) persoanele fizice care angajează personal casnic;
b) unităţile şi instituţiile publice;
c) organizaţiile de cult;
d) asociaţiile şi fundaţiile;
e) partidele politice şi sindicatele.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO