joi, 24 martie 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (04)

01. Definiţi noţiunea de comerciant

Răspuns:
Subiecte ale raportului juridic de drept comercial sunt comercianţii-persoane fizice precum şi societăţile comerciale în calitate de persoane juridice sau morale.

02. Care sunt condiţiile pentru calităţii de comerciant-persoană fizică?

Răspuns:

a) săvârşirea unor fapte obiective de comerţ;
b) săvârşirea faptelor de comerţ cu caracter de profesiune;
c) săvârşirea faptelor de comerţ în nume propriu.

03. Daţi exemple de profesiuni necomerciale

Răspuns:

a) asociaţii din societatea în nume colectiv;
b) meseriaşii (persoanele care, pe baza cunoştinţelor dobândite prin şcolarizare sau practică, execută anumite operaţiuni de prelucrare şi transformare a obiectelor muncii sau prestează anumite servicii) – însă meseriaşii sunt comercianţi dacă cumpără mărfuri în vederea prelucrării şi revânzării;
c) agricultorii (vânzarea produselor agricole este considerat un act juridic civil);
d) profesiunile liberale (medic, avocat, notar).

04. Daţi exemple de persoane juridice necomerciale

Răspuns:

a) asociaţiile şi fundaţiile;
b) statul, judeţul şi comuna.

05. Care sunt activităţile desfăşurate de camerele de comerţ şi industrie, înfiinţate în temeiul Decretului-Lege nr. 139/1990?

Răspuns:

a) activităţi de informare şi documentare comercială;
b) colaborează cu Comisia Naţională de Statistică la elaborarea rapoartelor şi publicaţiilor privind evoluţia comerţului şi industriei;
c) ţine registrul de comerţ şi asigură evidenţa firmelor comerciale;
d) publică un Buletin oficial al camerei şi editează publicaţii de informare şi reclamă comercială;
e) organizează şi administrarea târgurilor şi expoziţiilor specializate;
f) colaborează cu reprezentanţele din România a camerelor de comerţ străine, şi altele.

06. De câte feluri sunt limitările privind accesul la profesiunile comerciale?

Răspuns:

a) incapacităţi;
b) incompatibilităţi;
c) interdicţii;
d) decăderi.

07. În ce constă incapacitatea de a fi comerciant?

Răspuns:
Coincide cu incapacitatea unei persoane de a încheia acte juridice.

08. În ce constau incompatibilităţile cu calitatea de comerciant?

Răspuns:
Calitatea de comerciant nu poate fi exercitată de persoanele care au anumite funcţii sau exercită anumite profesiuni care privesc interesele generale ale societăţii, întrucât există o incompatibilitate de interese. De aceea, legea interzice persoanelor care au asemenea funcţii sau profesii să practice comerţul, cu caracter profesional.

Concret, nu pot fi comercianţi:
a) judecătorii şi procurorii;
b) diplomaţii şi funcţionarii publici;
c) cei care exercită profesii liberale (avocaţii, arhitecţii, etc.).

09. Ce sunt decăderile din calitatea de comerciant?

Răspuns:
În cazul săvârşirii unor fapte grave, comercianţii pot fi decăzuţi din dreptul de a exercita această profesiune. Nedemnitatea de a exercita profesiunea de comerciant nu poate rezulta din simplu fapt al aplicării unei sancţiuni penale (pentru săvârşirea de către comerciant a uneia dintre faptele prevăzute de art. l lit. l-p din Legea nr. 12/1990), fiind necesare ca hotărârea penală să prevadă expres sancţiunea decăderii din dreptul de a exercita profesia de comerciant.

10. Ce sunt interdicţiile asociate calităţii de comerciant?

Răspuns:
Pentru ocrotirea unor interese generale ale societăţii (de ordin economic, social sau moral), prin lege s-a statuat că anumite activităţi nu pot fi exercitate pe baza liberei iniţiative. Aceste activităţi sunt enumerate în anexa nr. l la Hotărârea Guvernului nr. 201/1990 dată în aplicarea Decretului-Lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative. Este vorba de activităţi cum sunt: prospectarea şi extracţia cărbunelui, a minereurilor feroase, nemetalifere, a sării şi minereurilor de metale rare; extracţia şi prelucrarea ţiţeiului şi gazele naturale; prelucrarea tutunului; fabricarea spirtului; fabricarea şi comercializarea de echipament militar, de muniţii şi armament; fabricarea şi comercializarea de droguri şi narcotice; practicarea jocurilor de noroc; înfiinţarea de case de toleranţă şi altele.

1 Comentário:

SomethingNew spunea...

foarte complex blog-ul...m-a ajutat mult.
Mc mult

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO