joi, 10 martie 2011

Întrebări de drept succesoral (02)

01.Ce se înţelege prin deschiderea moştenirii?

Răspuns:
Faptul care dă naştere transmisiunii succesorale.

02. Care este cauza deschiderii moştenirii?

Răspuns:
Moartea persoanei fizice.

03. Care sunt diferenţele dintre deschiderea moştenirii şi deschiderea procedurii succesorale notariale?

Răspuns:
Deschiderea moştenirii este declanşată de faptul juridic al morţii unei persoane fizice, în timp ce deschiderea procedurii succesorale notariale se face la cererea oricărei persoane interesate, a procurorului sau a secretarului consiliului local al localităţii în raza căreia defunctul şi-a avut ultimul domiciliu.

04. De ce este importantă data deschiderii moştenirii?

Răspuns:

a) în raport cu această dată se determină persoanele care au vocaţie la moştenire, capacitatea succesorală a acestora, precum şi drepturile ce li se cuvin asupra moştenirii;
b) aceasta este data până la care retroactivează acceptarea sau renunţarea la moştenire;
c) aceasta este data de la care începe să curgă termenul de prescripţie pentru acceptarea moştenirii;
d) în raport cu această dată se stabileşte compunerea masei succesorale;
e) în cazul în care există mai mulţi moştenitori, aceasta este data de la care se naşte starea de indiviziune între moştenitori şi în raport cu care se va produce efectul declarativ al partajului la ieşirea din indiviziune;
f) în cazul succesiunii în timp a unor legi succesorale diferite, legea aplicabilă succesiunii este cea în vigoare la data deschiderii acesteia.

05. În ce constă prezumţia legală a momentului morţii în cazul comorienţilor?

Răspuns:
În cazul în care mai multe persoane au murit în aceeaşi împrejurare, fără să se poată stabili dacă una a supravieţuit alteia, ele sunt socotite că au murit deodată (art. 21 din Decretul nr. 31/1954).

06. Ce este locul deschiderii moştenirii?

Răspuns:
Ultimul domiciliu al defunctului.

07. Care sunt consecinţele locului deschiderii moştenirii?

Răspuns:
Constituie criteriul unic de determinare a competenţei teritoriale a unor organe cu atribuţii în materie succesorală.

08. Se poate confunda locul deschiderii moştenirii cu locul decesului lui de cujus?

Răspuns:
Nu. Decesul poate avea loc într-un loc unde acesta se află doar întâmplător şi care nu are nici o legătură cu viaţa, activitatea şi bunurile sale.

09. Care sunt condiţiile pe care trebuie să le întrunească o persoană pentru a putea moşteni?

Răspuns:

a) să existe la data deschiderii moştenirii, adică să aibă capacitate succesorală;
b) să nu fie nedemnă;
c) să aibă vocaţie (chemare) la moştenire.

10. Care este instituţia juridică echivalentă nedemnităţii succesorale?

Răspuns:
Revocarea judecătorească pentru ingratitudine (art. 831 şi 930 C.civ.).

11. Ce este capacitatea succesorală?

Răspuns:
Orice persoană care există la momentul deschiderii moştenirii are capacitatea de a moşteni.

12. Enumeraţi persoanele care au capacitate succesorală

Răspuns:

a) persoanele fizice în viaţă la data deschiderii moştenirii;
b) persoanele dispărute;
c) copilul conceput dar nenăscut la data deschiderii succesiunii;
d) persoanele juridice în fiinţă la data deschiderii succesiunii.

13. Care sunt persoanele care nu au capacitate succesorală?

Răspuns:

a) persoanele fizice care nu sunt în viaţă şi persoanele juridice care nu sunt în fiinţă la data deschiderii succesiunii;
b) comorienţii.

14. Care este consecinţa practică imediată a aplicării prezumţiei morţii concomitente în cazul comorienţilor?

Răspuns:
Aceştia nu se pot moşteni, căci nesupravieţuind unul altuia, sunt lipsiţi de capacitate succesorală.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO