joi, 31 martie 2011

Întrebări de drept succesoral (10)

01. Enumeraţi incapacităţile de a dispune prin testament

Răspuns:

a) incapacităţi absolute;
b) incapacităţi relative.

02. Enumeraţi incapacităţile de a primi prin testament

Răspuns:

a) de folosinţă;
b) de exerciţiu.

03. Enumeraţi incapacităţile absolute de a dispune prin testament

Răspuns:

a) incapacitatea minorilor;
b) incapacitatea interzişilor judecătoreşti.

04. Enumeraţi incapacităţile relative de a dispune prin teastament

Răspuns:
Incapacitatea minorilor între 16-18 ani de a dispune în favoarea tutorilor lor.

05. Enumeraţi incapacităţile absolute de a primi prin testament

Răspuns:

a) incapacitatea persoanelor viitoare;
b) incapacitatea persoanelor incerte;
c) incapacitatea străinilor şi apatrizilor de a dobândi prin legate particulare terenuri în România.

06. Enumeraţi incapacităţile relative de a primi prin testament

Răspuns:

a) incapacitatea tutorelui de a primi legate de la pupilul său atâta timp cât socotelile definitive ale tutelei nu au fost date şi primite;
b) medicii şi farmaciştii nu pot primi legate de la persoanele pe care le-au îngrijit în ultima boală de care acestea au decedat, dacă liberalitatea a fost făcută în cursul acelei boli;
c) preoţii nu pot primi legate de la cei pe care i-au asistat religios în cursul ultimei boli;
d) ofiţerii de marină nu pot primi legate de la călătorii aflaţi la bordul navelor în cursul călătoriilor maritime.

07. Cine sunt cei vizaţi de incapacităţile de exerciţiu?

Răspuns:

a) minorii;
b) interzişii judecătoreşti;
c) unele persoane juridice.

08. Diferenţiaţi interpunerea de persoane de noţiunea de legat cu sarcini

Răspuns:
În timp ce interpunerea de persoane presupune cu necesitate o simulaţie, adică crearea unei aparenţe în sensul că beneficiarul liberalităţii este o anumită persoană, dar beneficiarul real este o altă persoană care este ocultată, legatul cu sarcini exclude ideea simulaţiei, implicând doar obligarea unei persoane gratificate printr-o liberalitate de a transmite în tot sau în parte emolumentul acelei liberalităţi unui terţ beneficiar al sarcinii.

09. Care este sancţiunea simulaţiei prin interpunere de persoane?

Răspuns:
Nulitatea absolută.

10. Care este obiectul testamentului?

Răspuns:
Fie subrogarea legatarului în poziţia de titular al întregului patrimoniu sau unei cote părţi din patrimoniul defunctului (cazul legatului universal sau cu titlu universal), fie transferul unor anumite drepturi reale sau de creanţă din patrimoniul dispunătorului în cel al legatarului (cazul legatului particular).

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO