duminică, 6 martie 2011

Întrebări şi răspunsuri dreptul muncii (IV)

01. Care sunt trăsăturile specifice delegării?

Răspuns:

•este obligatorie pentru salariat;
•este temporară, fiind dispusă pentru cel mult 60 de zile, cu posibilitatea de a se prelungi cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile;
•prin delegare este afectat locul muncii;
•nu trebuie să fie afectate felul muncii şi salariul;
•salariatul delegat va presta muncă în folosul angajatorului delegant;
•cel delegat are dreptul la cheltuieli de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare.

02. Ce efecte produce detaşarea?

Răspuns:

•este obligatorie pentru salariat;
•are caracter temporar. Durata detaşării este de cel mult un an, putând fi prelungită pentru motive obiective, cu acordul ambelor părţi, din 6 în 6 luni;
•se modifică locul muncii;
•cel detaşat va lucra în interesul unităţii unde a fost detaşat şi va fi plătit de către aceasta;
•răspunderea disciplinară revine celui detaşat în raport de unitatea cesionară, cu excepţia concedierii disciplinare. Este recomandabil ca cele două unităţi să încheie un acord ce să cuprindă şi prevederi referitoare la răspunderea disciplinară.

03. Care sunt cazurile de suspendare?

Răspuns:
Există patru cazuri de suspendare a contractului individual de muncă:
a) suspendarea de drept;
b) suspendarea din iniţiativa salariatului;
c) suspendarea din iniţiativa angajatorului;
d) suspendarea cu acordul părţilor.

Suspendarea de drept este determinată de trei motive:
a) motive medicale (maternitate, boală, carantină);
b) motive socio-profesionale (efectuarea stagiului militar obligatoriu; exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi elective, judecătoreşti sau legislative; îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate de către sindicat; arestul preventiv; alte cazuri prevăzute de lege);
c) situaţii excepţionale (forţa majoră).

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO