marți, 29 martie 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (07)

01. De câte feluri sunt reprezentările pe care le întâlnim în comerţ?

Răspuns:

a) exclusivă;
b) colectivă.

02. Ce este reprezentarea exclusivă?

Răspuns:
Aceea în virtutea căreia o persoană îşi asuma sarcina să încheie operaţiuni pe socoteala şi în numele altei persoane, dar cu condiţia ca persoana pentru care se încheie operaţiunea să nu aibă dreptul să-şi aleagă vreun alt reprezentant în ţară sau în circumscripţia în care îşi desfăşoară activitatea persoana aleasă de el ca reprezentant.

03. Ce este reprezentarea colectivă?

Răspuns:
Când operaţiunile juridice ale unui comerciant sunt încheiate de mai mulţi reprezentanţi laolaltă.

04. Ce este reprezentarea indirectă?

Răspuns:
În raporturile dintre reprezentant şi terţ, actul juridic încheiat produce efecte numai în patrimoniul reprezentantului, dar pe baza raporturilor interne dintre reprezentant şi reprezentat efectele actului juridic se produc în patrimoniul reprezentatului care este adevăratul titular, care este adevăratul beneficiar al acestor efecte. Acest raport intim de reprezentare este opozabil creditorilor şi avânzilor cauză ai reprezentatului. Prin urmare, reprezentarea indirectă a drepturilor între terţi şi reprezentat deşi între ei nu există raporturi juridice.

05. Enumeraţi situaţiile în care încetează reprezentarea

Răspuns:

a) revocarea împuternicirii;
b) interdicţia;
c) renunţarea la însărcinare;
d) insolvabilitatea;
e) moartea;
f) lichidarea judiciară.

06. Ce sunt auxiliarii dependenţi?

Răspuns:
Persoanele prin intermediul cărora comercianţii încheie acte juridice comerciale şi care se află în raporturi de munca sau subordonare cu comercianţii, fiind, de regulă, salariaţii acestora.

07. Ce sunt prepuşii?

Răspuns:
Persoane însărcinate cu comerţul în locul patronului lor.

08. Care sunt diferenţele dintre prepuşi şi reprezentanţi?

Răspuns:

a) prepusul se deosebeşte de oricare reprezentant prin: sfera întinsă de activitate şi prin locul unde îşi desfăşoară activitatea. El nu este chemat să încheie o operaţiune, un act izolat în numele comerciantului, ci încheie toate actele referitoare la comerţul reprezentatului sau la o ramură distinctă din comerţul acestuia.
b) prepuşii se deosebesc de ceilalţi reprezentanţi şi prin locul unde îşi desfăşoară activitatea şi anume la sediul comerciantului sau la o sucursală, pe când ceilalţi reprezentanţi îşi pot exercita împuternicirea oriunde. Prepusul este substituitul unui comerciant la locul negoţului.

09. O persoană care trebuie să supună spre aprobare patronului toate actele pe care vrea să le încheie are calitatea de prepus?

Răspuns:
Nu.

10. Care este întinderea puterilor prepusului?

Răspuns:
Puterea de reprezentare a prepusului este generală şi permanentă.

11. Cum încetează calitatea de prepus?

Răspuns:

a) Revocarea împuternicirii;
b) Renunţarea prepusului;
c) Moartea, interdicţia, insolvabilitatea şi lichidarea judiciară (falimentul) comerciantului sau a prepusului.

12. Ce sunt comisii pentru negoţ?

Răspuns:
Prepuşii pentru vânzarea în detaliu a mărfurilor. Sunt salariaţi ai comerciantului care îl ajută pe acesta în interiorul localului, în desfăşurarea activităţii şi sub supravegherea sa. Ei sunt salariaţi însărcinaţi să intre în raporturi juridice cu clientela.

13. Ce sunt comisii călători pentru comerţ?

Răspuns:
Denumiţi şi comişi voiajori ori comerciali sunt auxiliari independenţi, salariaţi ai comerciantului retribuiţi cu un salariu fix sau cu un comision pentru fiecare afacere încheiată.

14. De câte feluri sunt comisii voiajori?

Răspuns:

a) comişi voiajori cu reprezentanţă (au puterea de a încheia contracte care îi obligă pe patroni);
b) comişi voiajori fără reprezentanţă (au ca scop numai de a colecta oferte sau comenzi pentru patroni, care urmează să fie aprobate de către comerciant).

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO