joi, 31 martie 2011

Întrebări de drept succesoral (12)

01. Clasificaţi testamentele

Răspuns:

a) olograf;
b) făcut prin act autentic;
c) în formă mistică;
d) testamente privilegiate;
e) testamentul internaţional.

02. Definiţi testamentul olograf

Răspuns:
Testamentul scris în întregime, datat şi semnat de testator cu mâna lui.

03. Enumeraţi avantajele şi dezavantajele testamentului olograf

Răspuns:
Avantaje sunt:
a) gratuitatea;
b) simplicitatea;
c) păstrarea secretului asupra existenţei şi conţinutului său.

Dezavantaje:
a) poate fi uşor pierdut sau sustras;
b) poate fi defăimat ca fals.

04. Care sunt cerinţele pe care trebuie să le întrunească testamentul olograf?

Răspuns:

a) scrierea trebuie să fie manuscrisă;
b) trebuie să fie datat;
c) trebuie să fie semnat.

05. Testamentul dactilografiat poate fi asimilat testamentului olograf?

Răspuns:
Nu, întrucât scrierea este impersonală, adică identică sau nediferenţiată.

06. Care este sancţiunea lipsei datei sau a datării incomplete în cazul testamentului olograf?

Răspuns:
Nulitatea absolută a testamentului.

07. Definiţi testamentul autentic

Răspuns:
Acela care este adeverit de autoritatea anume investită în acest scop.

08. Enumeraţi avantajele şi dezavantajele testamentului autentic

Răspuns:
Avantajele sunt:
a) forţa probantă a oricărui înscris autentic;
b) conservarea unui exemplar al testamentului la biroul notarului;
c) testatorul poate beneficia de sfaturile şi îndrumările notarului care instrumentează testamentul;
d) poate fi utilizat de persoanele care nu ştiu sau nu pot să scrie.

Dezavantaje:
a) este mai costisitor;
b) poate ajunge mai uşor la cunoştinţa unor persoane fără ca testatorul să dorească acest lucru, datorită unei indiscreţii a notarului;
c) necesită un oarecare efort pentru îndeplinirea formalităţilor.

09. În ce constă forţa probantă a testamentului autentic?

Răspuns:
Face credinţă până la înscrierea în fals.

10. Definiţi testamentul mistic

Răspuns:
Este scris de testator sau de o altă persoană la cererea şi după voinţa testatorului, semnat de testator şi secretizat prin sigilarea lui înaintea sau chiar cu ocazia prezentării lui autorităţii publice competente pentru a lua declaraţia testatorului că este al lui şi a întocmit un proces-verbal în acest sens.

11. Care sunt fazele testamentului mistic?

Răspuns:

a) faza redactării;
b) faza prezentării la notar pentru realizarea suprascrierii.

12. Enumeraţi formele testamentelor privilegiate

Răspuns:

a) testamentul militarilor;
b) testamentul făcut în timp de boală contagioasă;
c) testamentul făcut pe mare.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO