duminică, 13 martie 2011

Întrebări de drept succesoral (03)

01. Ce este nedemnitatea succesorală?

Răspuns:
Decăderea unui succesibil din dreptul de a moşteni o persoană decedată datorită săvârşirii unor fapte grave faţă de defunct sau memoria acestuia, cu toate că are capacitate succesorală şi vocaţie efectivă la moştenirea defunctului.

02. În cazul căror forme de succesiune funcţionează nedemnitatea succesorală?

Răspuns:
Succesiunea legală.

03. Comparaţi nedemnitatea cu exheredarea

Răspuns:
Exheredarea este opera voinţei lui de cujus, putând fi revocată până la data decesului de cel care a dispus-o, în timp ce nedemnitatea este opera voinţei legii şi nu poate fi înlăturată, chiar dacă înainte de a deceda defunctul l-a "iertat" pe nedemn.

04. Enumeraţi cauzele de nedemnitate

Răspuns:

a) atentatul la viaţa celui care lasă moştenirea;
b) acuzaţia capitală calomnioasă împotriva celui care lasă moştenirea;
c) nedenunţarea omorului căruia i-a căzut victimă cel despre a cărui moştenire este vorba.

05. Descrieţi modul în care operează nedemnitatea

Răspuns:
Nedemnitatea operează de plin drept, fără a fi necesară aplicarea ei de către instanţa de judecată. În cazul în care între nedemn şi persoanele interesate să invoce nedemnitatea se iveşte un litigiu în legătură cu îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor care atrag această pedeapsă civilă, soluţionarea acestuia va fi de competenţa instanţelor judecătoreşti, dar dacă se constată îndeplinirea condiţiilor cerute de lege instanţa nu pronunţă sau aplică nedemnitatea, ci doar constată survenirea acesteia, neavând nici o putere de apreciere.

06. Cine poate invoca nedemnitatea succesorală?

Răspuns:
Orice persoană interesată:
a) comoştenitorii chemaţi la moştenire cu nedemnul, care vor beneficia de dreptul de acrescământ;
b) moştenitorii subsecvenţi, care culeg moştenirea în locul nedemnului decăzut din dreptul de a moşteni;
c) donatarii sau legatarii care vor păstra în întregime liberalităţile primite, fiind puşi la adăpost de acţiunea în reducţiune a rezervatarului nedemn;
d) creditorii celor de mai sus acţionând pe cale oblică;
e) instanţa de judecată sau notarul public din oficiu;
f) nedemnul.

07. În raport cu cine produce efecte nedemnitatea?

Răspuns:

a) în raport cu nedemnul;
b) în raport cu descendenţii nedemnului;
c) în raport cu terţii.

08. Care este efectul principal al nedemnităţii?

Răspuns:
Excluderea nedemnului de la dreptul de a moşteni pe defunct. Este vorba de decăderea din dreptul de moştenire legală (ab intestat).

09. În ce constă faptul că pedeapsa civilă a nedemnităţii produce doar efecte relative?

Răspuns:
Nedemnul este exclus numai de la moştenirea celui faţă de care s-a făcut vinovat de faptele prevăzute de lege, nu şi de la moştenirea altor rude care l-au moştenit pe de cujus, în patrimoniul cărora poate regăsi, eventual, elemente ale patrimoniului celui faţă de care a fost nedemn.

De asemenea, nedemnul exclus de la moştenirea unei persoane poate reprezenta pe de cujus, venind în locul şi gradul acestuia la moştenirea unui ascendent sau colateral privilegiat în grad de rudenie mai îndepărtat.

10. Cum se face restituirea bunurilor succesorale intrate în posesia nedemnului?

Răspuns:
În natură, afară de cazul în care bunurile succesorale au fost înstrăinate unor terţi care nu pot fi obligaţila restituire către moştenitorii de drept sau în cazul pieirii acelor bunuri, când restituirea se face prin echivalent.

11. Ce este vocaţia succesorală?

Răspuns:
Numită şi chemarea la moştenire, este conferită fie prin voinţa legii, fie prin voinţa lui de cujus exprimată prin testament sau donaţie de bunuri viitoare (instituire contractuală).

12. Ce este devoluţiunea succesorală?

Răspuns:
Determinarea persoanelor cu vocaţie la moştenirea unei persoane decedate.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO