joi, 24 martie 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (01)

01. Ce este dreptul comercial?

Răspuns:
Un ansamblu de norme şi instituţii juridice care privesc comerţul.

02. Ce este comerţul?

Răspuns:

a) în sens etimologic, termenul provine din latinescul commercium (activităţi cu marfă - cumpărarea de bunuri,servicii şi valori în scopul revânzării în acelaşi stadiu fizic sau transformate, dar la o valoare superioară) ;
b) în sens economic - acea activitate având ca scop schimbul de bunuri şi servicii, prin aceasta realizăndu-se circulaţia de la producător la consumator (comerţul este mijlocirea între producţie şi consum);
c) în sens juridic - nu numai operaţiunile de interpunere (între producător şi consumator) şi circulaţia mărfurilor, pe care o realizează comercianţii, dar şi operaţiile de producere a mărfurilor, prin transformarea materiilor prime, materialelor, etc., în vederea obţinerii unor rezultate de o valoare mai mare, operaţii pe care le efectuează fabricanţii sau, în general, întreprinzătorii din sfera producţiei.

03. Ce cuprinde comerţul ?

Răspuns:

a) tranzacţiile cu mărfuri ;
b) prestările-servicii ;
c) circulaţia simbolică a valorilor şi a drepturilor incorporate ;
d) titlurile de credit;
e) mişcarea de capitaluri;
f) fuziunile şi divizările unor societăţi comerciale;
g) privatizarea unor societăţi comerciale.

04. Care sunt cele două sisteme de adoptare a legislaţiei comerciale care permit determinarea obiectului dreptului comercial?

Răspuns:

a) sistemul subiectiv - dreptul comercial este considerat ca având drept obiect normele juridice la care sunt supuşi comercianţii;
b) sistemul obiectiv - dreptul comercial este considerat ca având drept obiect normele juridice aplicabile comerţului, adică acelor fapte, operaţiuni şi acte calificate drept „fapte de comerţ", indiferent de persoana care le săvârşeşte.

Reglementarea comercială românească are la bază sistemul obiectiv.

05. Care este relaţia dintre dreptul comercial şi dreptul civil?

Răspuns:
Codul comercial român defineşte cu exactitate concordanţa dintre dreptul civil şi dreptul comercial, prevăzând că „în comerţ se aplică legea de faţă. Unde ea nu dispune se aplică Codul civil" (art. l C. com.). Din aceste dispoziţii rezultă că prevederile Codului comercial au un caracter special, faţă de cele ale Codului civil (care este deci dreptul comun, în ceea ce priveşte reglementarea raporturilor patrimoniale dintre particulari).

06. Care sunt principalele izvoare formale ale dreptului comercial?

Răspuns:

a) Constituţia României;
b) Codul comercial;
c) legile comerciale speciale;
d) Codul civil;
e) legile civile speciale.

07. Care este natura juridică a normelor cuprinse în Codul comercial şi legile comerciale speciale?

Răspuns:
Cel mai adesea este vorba despre norme supletive, care se aplică dacă părţile nu au convenit altfel. Există şi norme imperative, cele care se referă la ordinea publică şi bunele moravuri.

08. Daţi exemple de principii ale doctrinei juridice comerciale

Răspuns:

a) În comerţ, gratuitatea nu se prezumă.
b) În comerţ, banii sunt întotdeauna fructiferi.
c) În caz de dubiu se aplică regula care favorizează circulaţia.
d) În comerţ, contractul în favoarea celui de-al treilea este obişnuit.

09. Daţi exemple de uzanţe (cutume) comerciale

Răspuns:

a) convenţiile trebuie executate cu bună credinţă, acestea obligând nu numai la ceea ce este prevăzut expres în ele, ci şi la toate urmările ce echitatea, obiceiul sau legea dă obligaţiei după natura sa;
b) dispoziţiile îndoielnice se interpretează după obiceiul locului unde s-a încheiat contractul;
c) clauzele obişnuite într-un contract se subînţeleg, chiar dacă nu sunt expres prevăzute.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO