miercuri, 30 martie 2011

Întrebări de drept succesoral (07)

01. Care este componenţa clasei a treia de moştenitori (a ascendenţilor ordinari)?

Răspuns:
Bunicii, străbunicii, stră-străbunicii defunctului etc.

02. Cum se face repartizarea moştenirii între ascendenţii ordinari?

Răspuns:
Conform principiilor proximităţii gradului de rudenie şi al împărţirii pe capete între rudele de acelaşi grad.

03. Care sunt caracterele juridice ale dreptului la moştenire legală al ascendenţilor ordinari ?

Răspuns :

a) reprezentarea succesorală este exclusă;
b) nu sunt moştenitori rezervatari ;
c) nu au obligaţia de raport al donaţiilor ;
d) sunt moştenitori sezinari.

04. Care este componenţa clasei a patra de moştenitori (a colateralilor ordinari)?

Răspuns:
Unchii, mătuşile, verii primari, fraţii şi surorile bunicilor defunctului.

05. Cum se face repartizarea moştenirii între colateralii ordinari?

Răspuns:
Conform principiilor proximităţii gradului de rudenie şi al împărţirii pe capete între rudele de acelaşi grad.

06. Care sunt caracterele juridice ale dreptului la moştenire legală al colateralilor ordinari ?

Răspuns :

a) pot moşteni doar în nume propriu ;
b) nu sunt moştenitori rezervatari ;
c) nu sunt moştenitori sezinari ;
d) nu datorează raportul donaţiilor.

07. Când încetează căsătoria (şi deci dreptul soţului supravieţuitor de a moşteni) ?

Răspuns :
În ziua când hotărârea de divorţ va rămâne irevocabilă. Până la această dată, soţul moşteneşte, chiar dacă unul dintre soţi decedează după pronunţarea divorţului în primă instanţă.

08. Care sunt drepturile conferite soţului supravieţuitor de Legea nr. 319/1944?

Răspuns:

a) în concurs cu descendenţii defunctului, indiferent de gradul de rudenie cu defunctul şi de numărul acestora, ¼ din moştenire;
b) în concurs cu ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi ai defunctului, atunci când vin împreună la moştenire, indiferent de numărul acestora, 1/3 din moştenire;
c) în concurs fie doar cu părinţii defunctului sau unul dintre aceştia, fie doar cu fraţii sau surorile defunctului ori descendenţii acestora, indiferent de numărul lor, ½ din moştenire;
d) în concurs cu ascendenţii ordinari (moştenitorii din clasa a treia) sau cu colateralii ordinari (moştenitori din clasa a patra), în ambele cazuri, indiferent de numărul acestora, ¾ din moştenire;
e) în ipoteza în care nu există moştenitori legali în nici una din cele patru clase şi nu există nici moştenitori testamentari, soţul supravieţuitor va culege întreaga moştenire.

09. Cum se prezintă drepturile de moştenire proprii ale soţului supravieţuitor în caz de bigamie?

Răspuns:
Cota parte calculată în temeiul Legii nr. 319/1944 se va împărţi între soţii supravieţuitori de bună-credinţă.

10. Cum se face imputarea cotei soţului supravieţuitor asupra masei succesorale?

Răspuns:
Atunci când soţul supravieţuitor vine la moştenire în concurs cu oricare dintre clasele de moştenitori se va proceda mai întâi la stabilirea cotei soţului supravieţuitor raportat la întreaga moştenire, după care partea de moştenire rămasă se va împărţi între ceilalţi moştenitori conform cotelor de moştenire prevăzute de lege.

11. Enumeraţi caracterele juridice ale dreptului de moştenire al soţului supravieţuitor

Răspuns:

a) soţul supravieţuitor poate veni la moştenirea defunctului numai în nume propriu, iar nu şi prin reprezentare;
b) este moştenitor rezervatar;
c) datorează raportul donaţiilor primite de la defunct în cazul în care vine la moştenire împreună cu descendenţii defunctului;
d) nu este moştenitor sezinar.

12. În ce constă dreptul temporar de abitaţie al soţului supravieţuitor asupra casei de locuit?

Răspuns:
Soţul supravieţuitor care nu are o locuinţă proprie, va avea până la executarea ieşirii din indiviziune şi în orice caz, cel puţin timp de un an de la încetarea din viaţă a soţului său, un drept de abitaţie asupra casei în care a locuit, dacă aceasta face parte din succesiune (art. 4 alin. 1 din Legea nr. 319/1944).

13. Care sunt caracterele juridice ale dreptului de abitaţie al soţului supravieţuitor?

Răspuns:

a) este un drept care izvorăşte direct din lege;
b) este un drept real;
c) este un drept temporar;
d) este un drept real strict personal.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO