luni, 7 martie 2011

Întrebări şi răspunsuri dreptul muncii (VII)

01. Care sunt condiţiile necesare aplicării sancţiunilor disciplinare?

Răspuns:

a) calitatea de salariat, întrucât subiect al răspunderii disciplinare nu poate fi decât o persoană fizică ce a încheiat un contract individual de muncă cu un angajator;
b) fapta ilicită, care odată săvârşită reprezintă latura obiectivă a răspunderii disciplinare.

02. Câte categorii de sancţiuni cunoaşteţi?

Răspuns:

a) avertismentul scris;
b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;
c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
e) reducerea salariului de bază şi/sau după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%).

03. Care este procedura aplicării unei sancţiuni disciplinare?

Răspuns:

a) constatarea abaterii disciplinare;
b) organele competente să aplice sancţiuni disciplinare;
c) cercetarea prealabilă;
d) individualizarea sancţiunii;
e) termenele de aplicare a sancţiunii;
f) decizia de sancţionare;
g) comunicarea sancţiunii;
h) contestarea sancţiunii disciplinare.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO