miercuri, 30 martie 2011

Întrebări de drept succesoral (09)

01. În ce constă legatul alternativ sau dublu condiţionat?

Răspuns:
Instituirea de către testator a două persoane ca legatari sub una şi aceeaşi condiţie, dar pentru un legatar acea condiţie este rezolutorie, iar pentru celălalt suspensivă.

02. Definiţi fiducia

Răspuns:
Actul juridic prin care o persoană, fiduciarul, dobândeşte de la o altă persoană, fiduciant, un drept patrimonial, dar cu obligaţii care îi limitează exerciţiul, printre care figurează în general aceea de a transfera acest drept, la termenul fixat, fie fiduciantului, fie unui terţ beneficiar.

03. Ce este legatul de residuo sau de eo quod superesit?

Răspuns:
Dispoziţia testamentară prin care un testator lasă bunuri unui prim legatar în ideea că la deecsul acestuia ceea ce va rămâne din aceste bunuri, numit reziduu, să fie cules de un terţ beneficiar ales de testator.

04. Care este sancţiunea încălcării prohibiţiei substituţiilor fideicomisare?

Răspuns:
Nulitatea absolută atât în privinţa instituitului, cât şi în privinţa substituitului.

05. Cum se prezintă consimţământul în cazul testamentului?

Răspuns:
Act juridic unilateral exprimând voinţa testatorului. Nu poate produce efecte decât:
a) dacă există, adică nu este afectat de o tulburare mentală din partea dispunătorului;
b) dacă este neviciat, adică neafectat de vicii de consimţământ.

06. Cum se mai numeşte lipsa discernământului testatorului?

Răspuns:
Insanitate de spirit.

07. Cine trebuie să facă proba insanităţii de spirit?

Răspuns:
Cel care alegă nevalabilitatea testamentului.

08. Care este sancţiunea insanităţii de spirit?

Răspuns:
Nulitatea relativă.

09. Acţiunea în anulare pentru vicii de consimţământ poate coexista cu acţiunea în anulare pentru insanitate de spirit în cazul aceluiaşi testament?

Răspuns:
Cele două acţiuni sunt incompatibile, întemeindu-se pe cauze care se exclud reciproc.

10. În ce constă eroarea asupra cauzei testamentului?

Răspuns:
Poate să se confunde cu eroarea asupra calităţilor legatarului, dar poate fi şi independentă de aceasta.

11. Care sunt formele specifice ale dolului în materie testamentară?

Răspuns:

a) captaţia;
b) sugestia.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO