duminică, 6 martie 2011

Întrebări şi răspunsuri dreptul muncii (V)

01. În ce cazuri şi condiţii se poate încheia un contract individual de muncă pe durată determinată?

Răspuns:

a) când este înlocuit un salariat al cărui contract de muncă a fost suspendat. Angajatorul poate înlocui pe cel al cărui contract a fost suspendat cu altă persoana, încheiind cu aceasta un contract pe durată determinată. Prin excepţie este interzisă angajarea unor persoane pe posturile celor aflaţi în grevă, deşi contractele lor de muncă sunt suspendate pe perioada grevei;
b) are loc o creştere temporară a activităţii angajatorului. Este cel mai frecvent caz întâlnit în practică, angajatorul trebuind să fie capabil să facă dovada, în faţa organelor de control că unitatea s-a aflat într-o reală creştere a activităţii;
c) desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier. Se pot întâlni asemenea activităţi în agricultură, în turism, construcţii ş.a.
d) în situaţii în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă:
•angajarea unei persoane care, în termen de cinci ani de la data angajării îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă;
•ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, patronale sau al organizaţiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
•angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul.
e) în alte cazuri prevăzute de legi speciale.

02. Un angajat cu contract individual de muncă cu timp parţial are dreptul la concediu de odihnă complet sau fracţionat?

Răspuns:
Concediul efectiv de odihnă al unui angajat cu contract individual de muncă cu timp parţial nu poate fi fracţionat, acordându-se în integralitatea sa. Ceea ce se fracţionează este indemnizaţia aferentă concediului, proporţional cu timpul lucrat.

03. Munca prin agent de muncă temporară se întemeiază pe vreun tip de contract?

Răspuns:
Salariatul temporar se află în raporturi de muncă cu agentul de muncă temporară cu care încheie un contract individual de muncă, în formă scrisă, pe durata unei misiuni temporare.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO