miercuri, 30 martie 2011

Întrebări de drept succesoral (08)

01. Care este statutul moştenirilor pe care le culege statul?

Răspuns:
Moştenirile rămase în desherenţă.

02. Cum se prezintă moştenirile vacante?

Răspuns:

a) fără succesori care să le poată culege, întrucât la data deschiderii moştenirii fie nu există nici un succesor legal sau testamentar în viaţă, fie succesorii legali în viaţă la data deschiderii succesiunii sunt cu toţii nerezervatari şi au fost exheredaţi total de defunct, fie succesorii legali sau testamentari în viaţă renunţă la moştenire sau sunt nedemni cu toţii;
b) există legate cu titlu universal care acoperă întreaga moştenire sau particulare care consumă tot emolumentul moştenirii.

03. Definiţi testamentul în temeiul art. 802 C.civ.

Răspuns:
Un act revocabil prin care testatorul dispune, pentru timpul încetării sale din viaţă, de tot sau o parte din avutul său.

04. Enumeraţi trăsăturile testamentului

Răspuns:

a) act unilateral şi personal;
b) act solemn;
c) act de dispoziţie cu titlu gratuit;
d) act mortis causa;
e) act revocabil.

05. În ce constă caracterul unilateral şi personal al testamentului?

Răspuns:
Testamentul este un act juridic unilateral întrucât ia naştere exclusiv din voinţa testatorului. Este şi un act eminamente personal, neputând fi realizat decât de testator, iar nu şi prin mandatar.

06. În ce constă caracterul solemn al testamentului?

Răspuns:
Manifestarea de voinţă a testatorului trebuie să îmbrace ad validitatem una din formele anume prevăzute de lege.

07. În ce constă caracterul de act de dispoziţie cu titlu gratuit al testamentului?

Răspuns:
Testamentul este un act juridic de esenţa căruia sunt actele de dispoziţie cu titlu gratuit mortis causa, adică legatele.

08. Se poate pune problema exercitării abuzive a dreptului testatorului de a-şi revoca dispoziţiile testamentare anterioare?

Răspuns:
Nu, întrucât acest drept este discreţionar.

09. Ce este substituţia fideicomisară?

Răspuns:
Orice dispoziţie prin care autorul unei liberalităţi însărcinează persoana gratificată de a conserva întreaga sa viaţă bunurile donate sau legate pentru a le transmite la moartea sa unei alte persoane desemnate de dispunător (art. 803 C.civ.).

10. Cum se numesc participanţii la substituţia fideicomisară?

Răspuns:
Primul gratificat se numeşte instituit (sau grevat), iar cel de-al doilea substituit.

11. Care este caracteristica substituţiei fideicomisare?

Răspuns:
Aceasta este o manifestare de voinţă care se referă la o dublă dispoziţie cu privire la acelaşi obiect, implicând indisponibilizarea obiectului legatului în patrimoniul instituitului pe tot parcursul vieţii acestuia.

12. Ce este substituţia vulgară?

Răspuns:
O singură liberalitate făcută în favoarea a doi gratificaţi, dintre care unul principal, chemat în primul rând să culeagă liberalitatea, iar celălalt subsidiar, chemat să culeagă liberalitatea doar dacă gratificatul principal nu vrea (fiind renunţător) sau nu poate (fiind predecedat) primi acea liberalitate.

13. Este permisă substituţia vulgară?

Răspuns:
Da.

14. Care sunt considerentele care stau la baza interdicţiei substituţiei fideicomisare?

Răspuns:

a) suprimarea puterii nobiliare;
b) incapacitatea persoanelor viitoare de a primi cu titlu gratuit;
c) promovarea creditului şi a liberei circulaţii a bunurilor.

15. Enumeraţi elementele constitutive ale substituţiei fideicomisare

Răspuns:

a) existenţa a două liberalităţi succesive;
b) obligarea primului gratificat (instituitul) la conservarea şi transmiterea obiectului legatului celui de-al doilea gratificat (substituitului);
c) reportarea transmiterii legatului către substituit la momentul şi ca urmare a decesului instituitului.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO