joi, 31 martie 2011

Întrebări de drept succesoral (13)

01. Ce sunt legatele?

Răspuns:
Dispoziţiile testamentare referitoare la patrimoniul succesoral (ca întreg, ca o cotă-parte din întreg sau ca dispoziţie referitoare la cutare sau cutare bun) se realizează prin intermediul legatelor.

02. Clasificaţi legatele după obiectul lor

Răspuns:

a) universale;
b) cu titlu universal;
c) particulare.

03. Definiţi legatul universal

Răspuns:
Elementul definitoriu al legatului universal este conferirea vocaţiei eventuale la întregul patrimoniu succesoral.

04. Enumeraţi formulele de desemnare a legatarilor universali

Răspuns:

a) legatul tuturor bunurilor mobile şi imobile;
b) legatul nudei proprietăţi a tuturor bunurilor succesorale;
c) legatul cotităţii disponibile a moştenirii;
d) legatul stipulat cu privire la surplusul (prisosul) sau a restul bunurilor rămase după plata legatelor particulare sau cu titlu universal.

05. În ce constă legatul tuturor bunurilor mobile şi imobile?

Răspuns:
Este sinonim cu legatul „întregii averi”, conferind o vocaţie la toate bunurile defunctului.

06. În ce constă legatul nudei proprietăţi a tuturor bunurilor succesorale?

Răspuns:
Nudul proprietar are vocaţia nu numai de a dobândi la stingerea uzufructului elementele care i-au dezmembrat proprietatea (usus şi fructus), aceasta devenind astfel deplină, dar şi dreptul de a dobândi, chiar şi pe timpul dreptului de uzufruct, nuda proprietate a bunurilor care, eventual, reintră în masa succesorală.

07. În ce constă legatul cotităţii disponibile a moştenirii?

Răspuns:
Dă dreptul legatarului să culeagă întreaga moştenire lăsată de defunct dacă nu există rezervatari sau dacă aceştia renunţă la moştenire ori şi-au primit de la defunct în timpul vieţii acestuia donaţii nescutite de raport care acoperă rezerva succesorală.

08. În ce constă legatul stipulat cu privire la surplusul (prisosul) sau a restul bunurilor rămase după plata legatelor particulare sau cu titlu universal?

Răspuns:
Este un legat universal întrucât, pe de o parte, dacă legatarii particulari sau cu titlu universal renunţă la legate sau acestea sunt ineficace, bunurile respective sau cota-parte de moştenire vor reveni legatarului surplusului, iar pe de altă parte, patrimoniul dispunătorului poate primi bunuri după data testamentului, toate acestea revenind, de asemenea, legatarului surplusului, dacă primele legate sunt particulare, sau în cotă-parte, dacă primele legate sunt cu titlu universal.

09. Clasificaţi legatele cu titlu universal

Răspuns:

a) legatul unei fracţiuni din moştenire;
b) legatul tuturor bunurilor imobile;
c) legatul tuturor bunurilor mobile;
d) legatul unei fracţiuni din totalitatea bunurilor imobile;
e) legatul unei fracţiuni din totalitatea bunurilor mobile.

10. Ce este legatul particular?

Răspuns:
Legatul care se referă la unul sau mai multe bunuri determinate, cele referitoare la imobilele sau mobilele situate într-un anumit loc, legatele al căror obiect este determinat prin natura economică a bunurilor, legatele referitoare la ansambluri de bunuri desemnate global, chiar dacă este vorba de universalităţi de fapt.

11. Ce este pluralitatea de legate şi de câte feluri poate fi?

Răspuns:
Testatorul poate constitui mai multe legate de aceeaşi natură sau de naturi diferite, prin acelaşi testament sau prin testamente succesive. Poate fi vorba despre:
a) legatele constituite în favoarea unor persoane diferite;
b) legatele constituite în favaorea aceleiaşi persoane (cumul de legate).

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO