luni, 7 martie 2011

Întrebări şi răspunsuri dreptul muncii (XI)

01. Care sunt părţile unui conflict de muncă, potrivit Codului muncii?

Răspuns:

a) salariaţii, precum şi orice altă persoană titulară a unui drept sau a unei obligaţii în temeiul Codului muncii, a altor legi sau al contractelor colective de muncă;
b) angajatorii, agenţii de muncă temporară, utilizatorii, precum şi orice altă persoană care beneficiază de o muncă desfăşurată în condiţiile prezentului cod;
c) sindicatele şi patronatele;
d) alte persoane juridice sau fizice care au astfel de vocaţie în temeiul legilor speciale sau al Codului de procedură civilă.

02. Care este specificul desfăşurării litigiilor de muncă?

Răspuns:

a) cauzele privind conflictele de muncă sunt scutite de taxa de timbru;
b) cauzele se soluţionează în regim de urgenţă;
c) citarea părţilor se poate face cu cel puţin 24 de ore înainte de data judecării;
d) sarcina probei revine întotdeauna angajatorului;
e) părţile pot stinge procesul, în orice fază, pe cale amiabilă;
f) hotărârile pronunţate în fond sunt definitive şi executorii.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO