marți, 4 ianuarie 2011

Întrebări la teoria generală a obligaţiilor (05)

01. Ce se înţelege prin încheierea contractului?

Răspuns:
Realizarea acordului de voinţă al părţilor asupra clauzelor contractuale.

02. Enumeraţi condiţiile esenţiale pentru validitatea convenţiei

Răspuns:

a) capacitatea;
b) consimţământul;
c) obiectul;
d) cauza.

03. Ce este policitaţiunea?

Răspuns:
Oferta de a contracta.

04. În ce moduri se poate face oferta?

Răspuns :

a) scris ;
b) verbal ;
c) tacit.

05. Există vreo condiţie specială de formă pentru valabilitatea ofertei ?

Răspuns :
Nu.

06. Cui se adresează oferta ?

Răspuns :
Unei persoane determinate, dar la fel de bine şi publicului.

07. Enumeraţi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească oferta

Răspuns :

a) oferta trebuie să fie o manifestare de voinţă reală, serioasă, conştientă, neviciată şi cu intenţia de a angaja din punct de vedere juridic ;
b) oferta trebuie să fie fermă ;
c) oferta trebuie să fie neechivocă ;
d) oferta trebuie să fie precisă şi completă.

08. În ce măsură este importantă problema forţei obligatorii a ofertei?

Răspuns:
Problema forţei obligatorii a ofertei priveşte momentele anterioare acceptării ei. După ce a fost acceptată, avem de-a face cu un contract format, în privinţa căruia se vor aplica regulile privind puterea obligatorie a contractului.

09. Ce se întâmplă dacă retragerea ofertei are loc înainte de expirarea termenului?

Răspuns:
Retragerea ofertei înainte de expirarea termenului atrage răspunderea ofertantului pentru toate prejudiciile produse ca urmare a revocării intempestive.

10. Care sunt teoriile elaborate în literatura juridică pentru justificarea temeiului răspunderii ofertantului pentru revocarea intempestivă?

Răspuns:

a) teoria antecontractului;
b) teoria răspunderii întemeiate pe obligativitatea actului unilateral al ofertei;
c) teoria răspunderii delictuale;
d) teoria abuzului de drept.

11. Care este diferenţa dintre ofertă şi antecontract (promisiunea de a contracta)?

Răspuns:
Oferta este un act juridic de formaţie unilaterală. Antecontractul este un contract, deci un act juridic de formaţie bilaterală, având la bază un acord de voinţă.

Decesul promitentului sau incapacitatea, survenită după încheierea antecontractului, nu stinge obligaţia de a contractat pe care acesta şi-a asumat-o. Antecontractul nu devine deci caduc. Oferta însă expiră în această situaţie.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO