vineri, 1 aprilie 2011

Întrebări de drept succesoral (14)

01. Ce este legatul cu facultate de alegere şi care este soarta sa?

Răspuns:
Legatul făcut de testator cu împuternicirea unei alte persoane de a alege pe legatar este nul.

02. Ce este legatul secret şi care este soarta sa?

Răspuns:
Legatul prin care bunurile legate sunt remise de testator unei persoane de încredere căreia îi comunică verbal legatarul pentru a fi remise acestuia este nul.

03. Cum se face desemnarea directă a legatarului?

Răspuns:
Fără a se cere o formulă anume, se face referire la numele sau porecla celui gratificat, ori la o anumită calitate a celui gratificat.

04. Cum se face desemnarea indirectă a legatarului?

Răspuns:
Gratificatul nu este identificat prin nume sau calităţile sale, ci doar implicit, prin deducţie din celelalte dispoziţii testamentare, fie prin indicarea mijlocului care duce la identificarea sa.

05. Enumeraţi cauzele de ineficacitate a legatelor

Răspuns:

a) revocarea prin voinţa testatorului;
b) revocarea prin hotărâre judecătorească;
c) caducitate.

06. De câte feluri este revocarea prin voinţa testatorului?

Răspuns:

a) expresă;
b) tacită.

07. Cum se poate reveni asupra revocării testamentului?

Răspuns:
Prin retractarea revocării.

08. În ce constă revocarea expresă a legatelor?

Răspuns:
Într-o declaraţie formală ulterioară a testatorului în acest sens.

09. În ce constă revocarea tacită a legatelor?

Răspuns:

a) redactarea unui nou testament care conţine dispoziţii incompatibile cu cel dintâi;
b) înstrăinarea obiectului legatului de către testator înaintea deschiderii moştenirii;
c) distrugerea voluntară a testamentului de către testator.

10. De câte feluri poate fi retractarea?

Răspuns:

a) expresă;
b) tacită.

11. Cum se face retractarea expresă a revocării testamentului?

Răspuns:
Prin act autentic distinct sau printr-un testament posterior.

12. Cum se face retractarea tacită a revocării testamentului?

Răspuns:
Revocarea tacită nu este posibilă în cazul revocării prin înstrăinarea lucrului legat sau prin distrugerea testamentului, ci doar în cazul unei revocări exprese ori al uneia tacite pentru incompatibilitate.

13. În ce constă revocarea judecătorească a legatelor pentru cauze legale?

Răspuns:
La cererea moştenitorilor interesaţi, revocarea judecătorească a legatelor poate surveni pentru neîndeplinirea sarcinilor şi pentru ingratitudine.

14. Ce au în comun nulitatea, revocarea şi caducitatea?

Răspuns:
Toate duc la ineficacitatea legatelor.

15. Enumeraţi cazurile de caducitate

Răspuns:

a) predecesul legatarului;
b) pieirea lucrului legat în timpul vieţii testatorului;
c) refuzul legatarului de a primi legatul;
d) incapacitatea legatarului survenită înaintea deschiderii moştenirii;
e) dispariţia cauzei.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO