marți, 7 septembrie 2010

Întrebări drept fiscal (XIII)

01. Ce sunt nerezidenţii?

Răspuns:
Persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente.

02. Ce se înţelege prin redevenţă?

Răspuns:
Orice sumă de bani care trebuie plătită în bani sau în natură pentru folosirea sau dreptul de folosinţă al unui drept de autor, brevet de invenţie, licenţă, marcă de comerţ sau de fabrică, franciză, procedeu de fabricaţie, software, know-how, numele sau imaginea oricărei persoane fizice etc.

03. Ce sunt reprezentanţele?

Răspuns:
Entităţi fără personalitate juridică (subunităţi ale unei persoane juridice), motiv pentru care impozitul pe venitul obţinut în România este datorat de persoana juridică străină (care are calitatea de subiect de drept).

04. Care este cuantumul impozitului pe reprezentanţă?

Răspuns:
4.000 euro.

05. Ce este valoarea adăugată?

Răspuns:
Reprezintă diferenţa între valoarea unui produs obţinut în urma vânzării lui şi valoarea tuturor bunurilor şi serviciilor care au fost achiziţionate şi utilizate pentru a se putea realiza acel bun. La nivel macroeconomic, valoarea adăugată a tuturor agenţilor economici reprezintă produsul intern brut (PIB).

06. Definiţi taxa pe valoare adăugată.

Răspuns:
Este definită ca fiind acel impozit indirect care se aplică pe fiecare stadiu al circuitului economic (ciclului de fabricaţie şi distribuţie) al unui produs finit, asupra valorii adăugate realizate în fiecare etapă de către toţi cei care contribuie la producerea şi desfacerea acelui produs, până când el ajunge la consumatorul final.

07. Care este mecanismul realizării impunerii TVA-ului?

Răspuns:
Fiecare agent economic achită taxă pe valoare adăugată furnizorilor săi, încasează apoi TVA de la cumpărătorul bunurilor sale, scade întreaga TVA aferentă materialelor aprovizionate şi serviciilor care i-au fost prestate, iar soldul îl varsă la bugetul de stat.

08. Caracteristicile taxei pe valoarea adăugată.

Răspuns:

a) taxa are o sferă de aplicare generală;
b) taxa este proporţională cu preţul perceput de persoana impozabilă în schimbul bunurilor livrate sau serviciilor prestate;
c) taxa este percepută în fiecare stadiu al procesului de producţie şi distribuţie;
d) sumele plătite în stadiile economice anterioare se deduc din impozitul datorat de persoana impozabilă, cu rezultatul că TVA se aplică, într-un stadiu dat, doar valorii adăugate în acel stadiu şi că, finalmente, taxa este suportată integral de consumatorul final.

09. Care sunt condiţiile esenţiale ce trebuie îndeplinite pentru a ne afla în prezenţa unei persoane impozabile în materie de TVA?

Răspuns:

a) desfăşurarea unei activităţi economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acesteia;
b) desfăşurarea activităţii economice de o manieră independentă.

10. Care este tratamentul în materie de TVA al entităţilor publice? Enumeraţi excepţiile de la regula generală.

Răspuns:
Regula generală este că instituţiile publice nu sunt persoane impozabile pentru activităţile care sunt desfăşurate în calitate de autorităţi publice, chiar dacă pentru desfăşurarea acestor activităţi se percep cotizaţii, onorarii, redevenţe, taxe sau alte plăţi.

De la această regulă există trei excepţii:
a) activităţile care ar produce distorsiuni concurenţiale, dacă instituţiile publice ar fi tratate ca persoane neimpozabile;
b) activităţile expres enunţate de art. 127 alin. (6) C. fisc. (telecomunicaţii; furnizarea de apă, gaze, energie electrică, energie termică; transport de bunuri şi de persoane, activitatea târgurilor şi expoziţiilor comerciale; activităţile agenţiilor de călătorie, operaţiunile posturilor publice de radio şi televiziune etc.);
c) activităţile desfăsurate în calitate de autorităţi publice care sunt scutite de TVA (operaţiuni scutite fără drept de deducere).

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO