miercuri, 8 septembrie 2010

Întrebări drept fiscal (XVI)

01. Definiţi accizele

Răspuns:
Taxe speciale de consum care se datorează bugetului de stat pentru producţie sau importul şi pentru desfacerea anumitor categorii de produse (băuturi alcoolice, tutun, uleiuri minerale, confecţii din blănuri naturale, obiecte din cristal, bijuterii din aur şi/sau din platină, parfumuri, autoturisme şi ambarcaţiuni pentru agrement, aparate electro-casnice, arme de vânătoare etc.).

02. Care este raportul de întâietate între accize şi TVA?

Răspuns:
Reprezentând cote fixe sau procentuale, prestabilite prin lege, care se adaugă şi se cuprind în preţurile de livrare/vânzare sau de import ale anumitor bunuri, accizele preced taxa pe valoare adăugată (în sensul că ele se stabilesc şi se cuprind în preţul produselor înainte de a se calcula TVA) şi deci se inclus în baza de impozitare a TVA.

03. Clasificaţi accizele.

Răspuns:

a) accize armonizate – acele taxe speciale de consum care se datorează bugetului de stat pentru unele produse provenind din producţia internă sau din import;
b) alte produse accizabile – categoria care cuprinde mărfuri precum: cafea, confecţii din blănuri naturale, articole din cristal, bijuterii din aur şi/sau din platină, autoturisme, produse de parfumerie, aparate electrocasnice etc.

04. Care este componenţa accizelor armonizate?

Răspuns:
Se datorează pentru cele trei mari categorii de produse accizabile reglementate în Uniunea Europeană: băuturi alcoolice, produse energetice şi electricitate, tutun prelucrat (art. 162 C. fisc.).

05. Care este faptul generator al accizelor?

Răspuns:
Faptul generator intervine în momentul producerii unora dintre produsele accizabile menţionate de art 162 C. fisc. pe teritoriul comunitar sau la momentul importului lor în acest teritoriu.

06. Când este exigibilă acciza?

Răspuns:
În momentul eliberării pentru consum sau când se constată pierderi sau lipsuri de produse accizabile.

07. Definiţi antrepozitul fiscal

Răspuns:
Locul – aflat sub controlul autorităţii fiscale competente – unde produsele accizabile sunt fabricate, transformate, deţinute, primite sau expediate în regim suspensiv, de către antrepozitarul autorizat, în exerciţiul activităţii, în condiţiile prevăzute de lege.

08. Ce este regimul suspensiv al accizelor?

Răspuns:
Regimul fiscal conform căruia plata accizelor este suspendată pe perioada producerii, transformării, deţinerii şi deplasării produselor.

09. Definiţi antrepozitarul autorizat

Răspuns:
Persoana fizică sau juridică special abilitată de autoritatea fiscală competentă pentru producerea, transformarea, primirea, deţinerea şi expedierea produselor accizabile, într-un antrepozit fiscal. Un antrepozit fiscal poate funcţiona numai pe baza autorizaţiei valabile emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

10. Ce este obligaţia de marcare?

Răspuns:
În scopul asigurării unui minim control asupra unor categorii de produse accizabile (supravegherea circulaţiei acestora şi garantarea plăţii accizelor către bugetul de stat), precum şi în scopul prevenirii fraudei fiscale, produsele alcoolice şi tutunul prelucrat sunt supuse unei obligaţii de marcare.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO