joi, 9 septembrie 2010

Întrebări drept fiscal (XXI)

01. Ce sunt regimurile vamale suspensive şi economice?

Răspuns:
Operaţiuni cu titlu temporar care au ca efect suspendarea plăţii taxelor vamale pe perioada cât mărfurile sunt încadrate în unele dintre aceste regimuri.

02. Ce este tranzitul vamal?

Răspuns:
Transportul unor mărfuri străine şi/sau româneşti pe teritoriul României, între două birouri vamale, fără perceperea vreunei taxe vamale.

03. Ce este antrepozitarea vamală?

Răspuns:
Un regim vamal suspensiv economic care presupune depozitarea mărfurilor într-o anumită locaţie aflată sub controlul autorităţii vamale, până la plasarea lor sub un regim vamal.

04. Ce este perfecţionarea activă?

Răspuns:
Regimul vamal suspensiv şi economic care constă în supunerea unor mărfuri, pe teritoriul României, la una sau mai multe operaţiuni de perfecţionare (transformare/prelucrare etc).

05. Ce este transformarea sub control vamal?

Răspuns:
Acel regim vamal suspensiv care permite folosirea, pe teritoriul României, fără plata drepturilor de import şi fără aplicarea de măsuri de politică comercială, de mărfuri străine pentru a fi supuse unor operaţiuni care le transformă felul sau starea iniţială.

06. Ce este admiterea temporară?

Răspuns:
Regimul vamal suspensiv care permite utilizarea pe teritoriul României, cu exonerare totală sau parţială de drepturi de import şi fără aplicarea măsurilor de politică comercială, a mărfurilor străine destinate a fi reexportate în aceeaşi stare, cu excepţia uzurii lor normale.

07. Ce este perfecţionarea pasivă?

Răspuns:
Acel regim vamal care permite exportul temporar de mărfuri româneşti în afara teritoriului ţării, în vederea supunerii acestora unor operaţiuni de perfecţionare (transformare sau de prelucrare), iar produsele rezultate din aceste operaţiuni (produsele compensatoare) să fie puse în liberă circulaţie cu exonerarea totală sau parţială de drepturi de import.

08. Ce sunt zonele libere şi antrepozitele libere?

Răspuns:
Sunt părţi din teritoriul vamal al României sau incinte, anume determinate, situate pe acest teritoriu, în care:

- mărfurile străine sunt considerate (în ceea ce priveşte aplicarea drepturilor de import şi a măsurilor de politică comercială la import) că nu se află pe teritoriul vamal al României, atât timp cât nu sunt puse în liberă circulaţie, nici plasate sub un alt regim vamal, nici utilizate sau consumate în alte condiţii decât cele prevăzute de normele vamale;

- mărfurile româneşti beneficiază, pe baza plasării lor într-o zonă liberă sau într-un antrepozit liber, de măsuri legate de exportul mărfurilor.

09. Ce este datoria vamală?

Răspuns:
Obligaţia unei persoane de a plăti drepturile de import sau de export.

10. Enumeraţi modalităţile de garantare a datoriei vamale.

Răspuns:

a) depozitul bănesc;
b) scrisoarea de garanţie bancară;
c) remiterea unor instrumente de decontare;
d) titlurile de valoare.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO