joi, 2 septembrie 2010

Test grilă la dreptul familiei (V)

01. Cererile accesorii obligatorii din procesul de divorţ sunt:

a) încredinţarea copiilor spre creştere şi educare unuia dintre părinţi sau unei terţe persoane;
b) stabilirea pensiei de întreţinere în favoarea soţului aflat în nevoie;
c) partajarea bunurilor comune ale soţilor;
d) atribuirea locuinţei domiciliu conjugal.

02. Vârsta dincolo de care este imperativă ascultarea copilului în legătură cu încredinţarea sa la unul dintre părinţi sau o terţă persoană este:

a) 18 ani;
b) 16 ani;
c) nu există o vârstă anume, instanţa decide în funcţie de gradul de maturitate a copilului;
d) 10 ani.

03. Ca efect al divorţului, în raporturile dintre foştii soţi:

a) încetează drepturile şi obligaţiile personale, subzistă drepturile şi obligaţiile patrimoniale;
b) încetează unele drepturi şi obligaţii personale, subzistă drepturile şi obligaţiile patrimoniale;
c) încetează unele drepturi şi obligaţii personale, subzistă unele drepturi şi obligaţii patrimoniale;
d) încetează drepturile şi obligaţiile personale, subzistă unele drepturi şi obligaţii patrimoniale.

04. Termenul de prescripţie al împărţirii bunurilor comune ale soţilor prin hotărâre judecătorească este:

a) 3 ani, conform dreptului comun;
b) 5 ani, prin derogare de la termenul comun;
c) stabilit de comun acord de către părţi;
d) împărţirea bunurilor comune nu poate fi prescrisă extinctiv.

05. Filiaţia maternă se stabileşte:

a) prin simpla afirmaţie a beneficiarului;
b) prin certificatul constatator al naşterii;
c) prin recunoaşterea mamei;
d) în faţa instanţelor judecătoreşti prin orice mijloace de probă.

06. Acţiunea maternităţii rezultând din actul de stare civilă este posibilă dacă:

a) posesia de stat nu corespunde stării civile rezultând din certificatul de naştere;
b) mama a retractat recunoaşterea de maternitate;
c) o altă femeie a făcut o recunoaştere de maternitate al cărui subiect este copilul a cărei filiaţie maternă este stabilită prin certificatul de naştere;
d) persoana deţine numai certificatul constatator al naşterii, nu şi folosinţa stării civile.

07. Termenul de prescripţie a recunoaşterii de maternitate este:

a) termenul comun de 3 ani;
b) imprescriptibil extinctiv;
c) 1 an din momentul în care tatăl află de recunoaşterea de maternitate;
d) nu mai târziu de 3 ani din momentul în care copilul capătă deplina capacitate de exerciţiu.

08. Prezumţiile de paternitate sunt:

a) absolute, irefragabile, imposibil de combătut;
b) relative, vremelnice;
c) intermediare, mixte;
d) imposibil de clasificat.

09. Termenul de prescripţie al acţiunii în contestarea paternităţii este:

a) 1 an;
b) 3 ani, termenul comun;
c) 5 ani, un termen excepţional;
d) imprescriptibil extinctiv.

10. Obligaţia legală de întreţinere este datorată:

a) din momentul introducerii cererii de chemare în judecată;
b) de la data pronunţării hotărârii;
c) dintr-un moment stabilit de comun acord între părţi;
d) obligaţia fiind legală, nu există un moment anume, simpla legătură între creditor şi debitor face ca obligaţia să fie oricând certă, lichidă şi exigibilă.

Soluţii:

01. a)
02. d)
03. d)
04. d)
05. b), c), d)
06. a), d)
07. b)
08. c)
09. d)
10. a)

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO