marți, 7 septembrie 2010

Întrebări drept fiscal (XIV)

01. Enumeraţi operaţiunile supuse TVA.

Răspuns:

a) livrarea de bunuri, prestarea de servicii sau operaţiunile asimilate acestora, efectuate cu plată;
b) importul de bunuri efectuat în România de orice persoană;
c) achiziţiile intracomunitare de bunuri, efectuate cu plată.

02. Definiţi livrarea de bunuri.

Răspuns:
Transferul dreptului de a dispune de bunuri ca şi un proprietar.

03. Este transferul total sau parţial al unei universalităţi de bunuri totuna cu o livrare de bunuri?

Răspuns:
Transferul total sau parţial al unei universalităţi de bunuri, în cadrul unor operaţiuni de tipul divizare, fuziune, aport în natură la capitalul unei societăţi – persoană impozabilă, cesiune a fondului de comerţ nu este considerată drept o livrare de bunuri.

04. Ce este prestarea de servicii?

Răspuns:
Orice operaţiune care nu constituie livrare de bunuri.

05. Ce este achiziţia intracomunitară de bunuri?

Răspuns:
Obţinerea dreptului de a dispune, ca şi un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinaţia indicată de cumpărător, de către furnizor, de către cumpărător sau de către altă persoană, în contul furnizorului sau al cumpărătorului, către un stat membru, altul decât cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.

06. Ce este importul de bunuri?

Răspuns:
Intrarea – pe teritoriul Comunităţii – a unor bunuri care nu se află în liberă circulaţie în înţelesul art. 24 din Tratatul de înfiinţare a Comunităţii Europene.

07. Care este regula generală privind locul livrării de bunuri?

Răspuns:
În cazul bunurilor care nu sunt nici expediate, şi nici transportate, locul livrării este locul unde se găsesc bunurile în momentul în care sunt puse la dispoziţia cumpărătorului.

08. Enunţaţi regulile speciale pentru determinarea locului livrării de bunuri.

Răspuns:

a) locul livrării de bunuri este locul unde se găsesc bunurile în momentul în care începe expedierea sau transportul;
b) locul livrării de bunuri este locul unde se efectuează instalarea sau montajul;
c) locul livrării de bunuri este locul de plecare al transportului de pasageri.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO