miercuri, 1 septembrie 2010

Test grilă la dreptul familiei (I)

01. Care sunt caracterele juridice ale actului căsătoriei?

a) caracterul unilateral;
b) caracterul laic;
c) caracterul solemn;
d) caracterul constituţional.

02. Sunt cerinţe legale de fond la încheierea căsătoriei:

a) consimţământul la căsătorie;
b) diferenţa de sex;
c) logodna recunoscută public;
d) capacitatea deplină de exerciţiu.

03. Valoarea juridică a logodnei este:

a) antecontract la căsătorie;
b) înlocuieşte contractul prenupţial;
c) îndeplineşte rolul de publicitate a căsătoriei;
d) condiţie legală de formă.

04. Care este soarta căsătoriei “soţului supravieţuitor” ulterior rămânerii definitive a hotărârii declarative de moarte, dar anterior anulării acesteia?

a) ambele căsătorii se desfac, cel în eroare facându-se vinovat de infracţiunea de bigamie;
b) a doua căsătorie se desface, prima nepierzându-şi niciodată valabilitatea;
c) ambele căsătorii fiind încheiate în temeiul Codului familiei, se face o excepţie de la principiul monogamiei;
d) a doua căsătorie se păstrează, prima considerându-se desfăcută de la data încheierii celei de-a doua.

05. Care sunt formalităţile prealabile ale căsătoriei?

a) vârsta matrimonială;
b) depunerea declaraţiei de căsătorie de către viitorii soţi;
c) publicitatea încheierii căsătoriei;
d) solemnitatea.

06. Următoarele situaţii ţin de nulitatea relativă a căsătoriei:

a) rudenia firească, rudenia adoptivă, tutela;
b) eroarea, dolul, violenţa;
c) consimţământul la căsătorie, vârsta matrimonială, diferenţierea sexuală;
d) caracterul bilateral, caracterul laic, caracterul solemn.

07. Care sunt posibilităţile pe care viitorii soţi le au în privinţa numelui?

a) fiecare dintre ei va păstra numele avut la data încheierii căsătoriei;
b) vor avea ca nume comun în timpul căsătoriei numele oricăruia dintre ei;
c) vor avea ca nume comun în timpul căsătoriei numele lor reunite;
d) pot alege un nume complet nou, dar numai de comun acord.

08. Dacă în timpul căsătoriei soţii se separă faptic, impactul acestei stări asupra bunurilor comune dobândite în această perioadă este următorul:

a) comunitatea devălmaşă se transformă automat în comunitate pe cote-părţi;
b) pe perioada separaţiei faptice din timpul căsătoriei toate bunurile acumulate sunt proprii;
c) separaţia faptică în timpul căsătoriei face ca pentru acelaşi cuplu să coexiste coproprietatea devălmaşă (constituită înainte de separaţia faptică) cu coproprietatea pe cote-părţi (constituită în timpul separaţiei faptice);
d) niciunul, coproprietatea devălmaşă neputând fi tulburată în acest fel.

09. Care este excepţia de la regula mandatului tacit reciproc de reprezentare între soţi?

a) actele de dispoziţie;
b) bunurile proprii aparţinând celuilalt soţ;
c) bunurile imobile (terenurile şi construcţiile) comune;
d) bunurile obţinute în timpul separării faptice a soţilor.

10. Consecinţa vinovăţiei soţului în raport cu partajarea bunurilor comune este:

a) soţul culpabil este decăzut din pretenţiile la partaj;
b) soţul culpabil este penalizat cu până la 50% din ceea ce ar fi trebuit să-i revină;
c) nicio consecinţă;
d) soţul culpabil pierde la partaj, dar numai dacă în mod normal ar fi trebuit să obţină mai multe bunuri decât celălalt soţ.


Soluţii:

01. b), c)
02. a), b)
03. nimic
04. d)
05. b), c)
06. b)
07. a), b), c)
08. d)
09. c)
10. c)

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO