marți, 7 septembrie 2010

Întrebări drept fiscal (XV)

01. Care este regula generală privind locul prestării de servicii?

Răspuns:
Locul unde prestatorul este stabilit sau locul unde acesta are un sediu fix de la care serviciile sunt efectuate.

02. Care sunt regulile speciale privind locul prestării de servicii?

Răspuns:

a) pentru prestările de servicii în legătură cu un imobil, locul prestării este locul unde este situat bunul imobil;
b) în cazul serviciilor de transport de persoane, locul prestării este locul unde se efectuează transportul;
c) pentru o serie de servicii, locul prestării este locul unde serviciile sunt executate materiale;

03. Ce este faptul generator de TVA?

Răspuns:
Momentul în care se consideră întrunite condiţiile necesare constatării exigibilităţii taxei pe valoarea adăugată.

04. Ce este exigibilitatea TVA?

Răspuns:
Împlinirea faptului generator determină, prin urmare, exigibilitatea TVA, adică dreptul organului fiscal de a pretinde plătitorului achitarea taxei datorate bugetului de stat.

05. Baza de impozitare pentru taxa pe valoarea adăugată

Răspuns:
Pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate în interiorul ţării, baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este constituită în primul rând din tot ceea ce constituie contrapartida obţinută sau care urmează a fi obţinută de furnizor ori prestator din partea cumpărătorului, beneficiarului sau a unui terţ.

06. Care este cota standard de TVA? Dar cota redusă?

Răspuns:
Cota standard de TVA este de 19% şi se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse.

Cota redusă este de 9%.

07. Ce este cota aplicabilă pentru o anumită operaţiune?

Răspuns:
Cota în vigoare la data la care intervine faptul generator pentru operaţiunea respectivă.

08. Ce sunt operaţiunile scutite de TVA fără drept de deducere?

Răspuns:
Sunt operaţiunile pentru care nu se datorează taxa, şi nu este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziţii.

09. Ce este dreptul de deducere al taxei pe valoarea adăugată?

Răspuns:
Dreptul recunoscut de lege persoanelor impozabile plătitoare de TVA, beneficiare ale livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii, de restituire a taxei aferente acestor operaţiuni.

10. Definiţi persoanele obligate la plata TVA.

Răspuns:
Persoana impozabilă care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii taxabile. Orice persoană care înscrie taxa pe o factură sau în orice alt document care serveşte ca factură este obligată la plata acesteia, iar beneficiarul nu va avea dreptul să deducă această taxă.

11. Enumeraţi regimurile speciale de TVA.

Răspuns:

a) regimul special de scutire pentru întreprinderile mici;
b) regimul special pentru agenţiile de turism;
c) regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi;
d) regimul special pentru aurul de investiţii;
e) regimul special pentru persoanele neimpozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile.

12. Ce este codul de înregistrare în scopuri de TVA?

Răspuns:
Elementul de identificare atribuit de către autorităţile competente din statul membru persoanelor care au obligaţia să se înregistreze. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit atât persoanelor juridice, cât şi persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere va avea prefixul “RO”, urmat de codul de identificare fiscală, atribuit de organul fiscal competent.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO