vineri, 3 septembrie 2010

Test drept internaţional public (8)

01. Trăsăturile normelor de tip jus cogens, în temeiul Convenţiei de la Viena, sunt:

a) aplicabilitatea universală;
b) caracterul imuabil;
c) caracterul inderogabil;
d) caracterul modern.

02. Daţi exemple de acte unilaterale în dreptul internaţional:

a) promisiunea;
b) recunoaşterea;
c) renunţarea;
d) protestul.

03. Definiţi renunţarea

a) actul prin care subiectul de drept se auto-limitează, cu alte cuvinte îşi impune anumite obligaţii determinate;
b) are elemente care o apropie de achiesare, distincţia nefiind întotdeauna facilă;
c) act unilateral care implică posibilitatea subiectelor de drept de a dispune drepturile lor subiective, fiind unul din modurile de extincţie a drepturilor lor subiective;
d) actele din această categorie creează drepturi şi obligaţii pentru alte subiecte de drept decât subiectele de la care emană.

04. Sunt acte autonormative:

a) renunţarea;
b) recunoaşterea;
c) soft law;
d) estoppel.

05. Termenul soft law indică:

a) limita dincolo de care o normă devine justiţiabilă, adică poate constitui baza juridică autonomă sau temeiul juridic autonom al unei sentinţe internaţionale;
b) fie norme internaţionale cu valoare juridică incertă, în măsura în care sunt inserate în acte internaţionale fără valoare juridică obligatorie, fie norme care, deşi figurează într-un act juridic normativ, nu creează obligaţii în dreptul pozitiv;
c) deciziile Curţii Permanente de Justiţie Internaţională şi cele ale Curţii Internaţionale de Justiţie;
d) în caz de îndoială un comportament al statului suveran trebuie considerat licit.

06. Echitatea contra legem este:

a) mijloc de a completa dreptul pozitiv, oferind o ieşire din situaţia în care dreptul pozitiv prezintă lacune;
b) o cutumă de drept internaţional;
c) destinată să tempereze eventuala rigoare excesivă a dreptului pozitiv;
d) tinde să înlăture aplicarea în speţă a dreptului pozitiv.

07. Regula in dubio pro libertate constă în:

a) dubiul se interpretează în detrimentul părţii care a propus, a redactat sau dictat o anumită clauză, deoarece responsabilitatea pentru lipsa de claritate a textului îi incumbă;
b) norma are cea mai mare deschidere care este compatibilă, în mod rezonabil, cu textul şi cu circumstanţele;
c) instituirea unei prezumţii de bună-credinţă, conform căreia părţile nu pot să contracteze drepturi şi obligaţii asupra unui obiect care este materialmente indisponibil;
d) în caz de îndoială un comportament al statului suveran trebuie considerat licit.

08. Care sunt criteriile de interpretare impuse de CV-1969?

a) criteriul textual, criteriul sistemic, criteriul teleologic;
b) criteriul analitic, criteriul sintetic, criteriul hermeneutic;
c) cutuma, tratatul, principiile de drept cunoscute de ţările civilizate;
d) in favorem validitatis, contra proferentem, in dubio pro libertate.

09. Competenţele exclusive ale puterii suverane sunt:

a) a legifera şi a judeca;
b) a bate monedă şi a preleva impozite şi taxe;
c) a redacta doctrină juridică;
d) a declanşa războiul şi a declara pacea.

10. Sancţiunile specifice care survin atunci când membrii îşi încalcă obligaţiile asumate în raport cu organizaţia sunt:

a) excluderea din organizaţie;
b) instituirea embargoului comercial, financiar şi asupra comunicaţiilor;
c) încetarea asistenţei financiare acordată membrului;
d) denunţarea publică a ilicitului internaţional;

Soluţii:

01. a), c)
02. a), b), c), d)
03. c)
04. a), b)
05. b)
06. d)
07. d)
08. a)
09. a), b), d)
10. b), c), d)

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO