vineri, 3 septembrie 2010

Test drept internaţional public (4)

01. Normele primare în dreptul internaţional:

a) impun drepturi şi obligaţii;
b) sunt norme de recunoaştere;
c) sunt norme de modificare;
d) se referă la comportamente.

02. Scopurile ordinii internaţionale actuale sunt:

a) scopul promovării dreptului dreptului reciprocităţii;
b) scopul conservării sistemului şi a societăţii de state suverane;
c) scopul menţinerii independenţei fiecărui stat de pe glob;
d) scopul păcii.

03. Marile puteri de azi, membri permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU, sunt:

a) SUA, Marea Britanie, Franţa, Rusia şi China;
b) SUA, Marea Britanie, Germania, Japonia şi Italia (ţările G6);
c) SUA, Franţa, Marea Britanie, Germania, Italia, Japonia şi Canada (ţările G7);
d) SUA, Franţa, Marea Britanie, Germania, Italia, Japonia, Canada şi Rusia (ţările G8).

04. Care sunt caracteristicile juridice care ar fi de natură să pună în discuţie calitatea juridică a dreptului internaţional?

a) preponderenţa prea mare pe care o înregistrează dreptul puterii în defavoarea dreptului cooperării;
b) absenţa sancţiunilor judiciare din sistem;
c) caracterul descentralizat al constrângerii;
d) relativa centralizare a sistemului internaţional.

05. Ce este lex mercatoria?

a) tratatul comercial cu cel mai mare număr de aderenţi, înregistrând practic o obligativitate internaţională;
b) o cutumă;
c) un ansamblu de norme, de uzanţe comerciale şi de principii generale, în cea mai mare parte practici şi creaţii ale comercianţilor transnaţionale;
d) o normă de jus cogens.

06. Aplicabilitatea internă a cutumelor şi a principiilor generale de drept internaţional în dreptul intern se face prin:

a) încorporarea automată a dreptului internaţional general;
b) transformarea automată globală a sistemului intern;
c) dreptul intern şi dreptul internaţional nu comunică între ele, subiectele de drept fiind diferite;
d) transformarea ad-hoc în sistemul intern.

07. Cutuma este:

a) o practică periferică;
b) o practică constantă;
c) o practică susţinută psihologic de opinio necessitatis;
d) o practică fără constanţă.

08. Daţi exemple de principii de drept internaţional relevate de Carta ONU:

a) dreptul statelor la autodeterminare;
b) dreptul statelor la egalitate juridică;
c) dreptul statelor la comunicaţii internaţionale;
d) obligaţiile erga omnes în materia respectului drepturilor fundamentale.

09. Clauza “opting in” este:

a) prin aceasta sunt recunoscute anumite prerogative (drepturi) sau asumarea unor obligaţii prevăzute în tratat este subordonată recunoaşterii sau asumării lor de către cealaltă parte;
b) o stipulaţie prin care părţile se obligă să-şi acorde tratamentul cel mai favorabil pe care l-au acordat sau îl vor concede în viitor unui stat terţ;
c) o clauză care stabileşte o cale judiciară (în general arbitraj) prin care se tranşează diferendele născute din interpretarea sau executarea tratatului;
d) este o tehnică prin care acceptarea unei obligaţii prevăzute de tratat este subordonată emiterii unui act unilateral (declaraţie).

10. Ce este ratificarea?

a) confirmarea voinţei statului de a se considera “legat” prin tratat;
b) declaraţia unui stat, produsă fie la semnarea unui tratat, fie în cadrul procedurilor ulterioare de angajament, declaraţie prin care el înţelege să excludă, în ce-l priveşte, anumite dispoziţii ale tratatului, sau să nu accepte anumite obligaţii care ar interveni ca o consecinţă a tratatului;
c) existenţa ei nu se legitimează prin faptul că satisface interesele particulare ale statelor, ci prin faptul că protejează interesul “mai înalt” al întregii comunităţi internaţionale
d) schimbarea fundamentală a circumstanţelor care au constituit baza acordului.

Soluţii:

01. a), d)
02. b), c), d)
03. a)
04. b), c)
05. c)
06. a), b), d)
07. a), b), c)
08. a), b), c), d)
09. d)
10. a)

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO