joi, 2 septembrie 2010

Test drept internaţional public (2)

01. Principalii actori internaţionali sunt:

a) statele suverane;
b) statele şi organizaţiile internaţionale;
c) persoanele fizice;
d) societăţile transnaţionale.

02. Normele primare din dreptul internaţional:

a) impun drepturi şi obligaţii;
b) sunt norme despre alte norme;
c) se referă la comportamente;
d) privesc acţiuni şi inacţiuni.

03. Particularităţile societăţii internaţionale sunt:

a) membrii societăţii internaţionale au un înalt grad de omogenitate;
b) numărul membrilor societăţii internaţionale este practic infinit;
c) membrii societăţii internaţionale sunt entităţi care se concep nemuritoare;
d) este o societate compusă din alte societăţi.

04. Normele constituţionale în dreptul internaţional:

a) reglementează materii fundamentale în sistem;
b) pot cădea în desuetudine şi sunt afectate de caducitate;
c) sunt normele ultime de recunoaştere, de modificare şi de atribuire a competenţelor în sistem;
d) dată fiind importanţa lor excepţională, sunt norme primare.

05. Regimul juridic internaţional:

a) include actorii statali;
b) este un regim juridic vertical, guvernat de actul institutiv al OI;
c) un set de norme centrale, general obligatorii, emise şi aplicate de un ONG care acţionează transnaţional;
d) guvernează raporturile orizontale dintre comercianţi.

06. Permeabilitatea unui sistem juridic înseamnă:

a) normele caduce sunt înlocuite cu altele adecvate transformărilor istorice;
b) primatul dreptului intern asupra dreptului internaţional;
c) primatul dreptului internaţional asupra dreptului intern, cu respectarea unei proceduri de adoptare;
d) existenţa unor norme secundare care să asigure efectivitatea normelor din celelalte sisteme.

07. Un non liquet este:

a) un contestatar căruia îi este inopozabilă regula formată în prezenţa opoziţiilor sale;
b) refuzul judecătorului de a tranşa diferendul în fondul său pentru motivul că în sistemul juridic de referinţă lipseşte o normă de drept pozitiv pentru situaţia supusă judecăţii;
c) o tehnică prin care acceptarea unei obligaţii prevăzute de tratat este subordonată emiterii unui act unilateral (declaraţie);
d) prin aceasta se stipulează că renunţarea unui singur stat-parte la un tratat multilateral atrage în mod automat eliberarea tuturor celorlalte părţi de obligaţiile subscrise.

08. Daţi exemple de norme indefinite:

a) principiul contradictorialităţii;
b) principiul echipolenţei;
c) principiul primatului Cartei ONU;
d) principiul proporţionalităţii.

09. Ce este un executive agreement?

a) un tratat încheiat între state şi OI;
b) un tratat regional;
c) un acord sub formă simplificată;
d) un tratat deschis.

10. Clauza de reciprocitate este:

a) o tehnică prin care acceptarea unei obligaţii prevăzute de tratat este subordonată emiterii unui act unilateral (declaraţie);
b) prin aceasta sunt recunoscute anumite prerogative (drepturi) sau asumarea unor obligaţii prevăzute în tratat este subordonată recunoaşterii sau asumării lor de către cealaltă parte;
c) prin aceasta, statul federal precizează că tratatul angajează doar federaţia în domeniile care ţin de competenţa sa şi nu angajează de nicio manieră entităţile federate în materiile care ţin de competenţa exclusivă a acestora;
d) o stipulaţie prin care părţile se obligă să-şi acorde tratamentul cel mai favorabil pe care l-au acordat sau îl vor concede în viitor unui stat terţ.

Soluţii:

01. a)
02. a), c), d)
03. c), d)
04. a), c)
05. nimic
06. d)
07. b)
08. a), b), d)
09. c)
10. b)

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO