vineri, 3 septembrie 2010

Test drept internaţional public (14)

01. Instituţia consulară este:

a) un document care atestă caracterul public al misiunii şi faptul că se poate avea încredere în calitatea de reprezentant deplin a şefului misiunii;
b) instituţia care reflectă dreptul cooperării, creşterea sau declinul relaţiilor consulare reflectând intensitatea relaţiilor economice, comerciale sau sociale dintre cele două state;
c) actul discreţionar prin care statul de reşedinţă face admiterea şefilor de post consular;
d) actul prin care se face numirea şefilor de post consular.

02. Metodele procedurii politice de rezolvare a diferendelor sunt:

a) ancheta internaţională;
b) concilierea;
c) jurisdicţia permanentă;
d) arbitrajul.

03. Concilierea este:

a) atunci când diferendul este examinat de un organ (preconstituit sau acceptat de părţi după naşterea diferendului) care face părţilor propuneri şi le oferă soluţii concrete pentru stingerea diferendului;
b) o procedură de soluţionare a diferendelor pe calea discuţiilor dintre cele două părţi situate pe poziţii adverse;
c) intervenţia unuia sau mai multor state care se află în bune raporturi cu părţile la diferend, dar care nu propune/propun în mod direct un mod de soluţionare;
d) include bunele oficii, între cele două existând o diferenţă cantitativă, de grad, a intervenţiei terţului.

04. Războiul autorizat:

a) este singurul război a cărui liceitate este necontestată, fiind autorizat de Consiliul de Securitate al ONU împotriva unui stat membru sau împotriva unui stat terţ;
b) consecinţă a invadări teritoriului inamic, este situaţia juridică care se naşte din faptul că un teritoriu este plasat sub autoritatea armatei inamice;
c) are ca scop protejarea persoanelor şi populaţiilor împotriva acţiunilor ilicite ale propriului guvern sau împotriva celor care sunt consecinţa războaielor civile;
d) suprimă personalitatea juridică a statului învins, iar statul învingător substituie suveranitatea sa suveranităţii statului învins pe teritoriul cucerit.

05. Capitularea:

a) suspendă operaţiunilor de război, totală sau parţială, pentru o durată determinată sau indeterminată;
b) întrerupe pentru o scurtă durată lupta armată, pentru a permite evacuarea de pe câmpul de luptă a morţilor şi răniţilor sau pentru evacuarea populaţiei civile;
c) este un act convenţional, care se încheie între comandaţii trupelor beligerante;
d) pune capăt stării de război.

06. Marea, conform dreptului internaţional, este:

a) soclul mării şi subsolul regiunilor maritime adiacente ţărmurilor, situate dincolo de marea teritorială, până la o adâncime de 200 de metri sau, dincolo de această limită, până la punctul în care adândimea apelor permite exploatarea resurselor naturale;
b) spaţiul maritim în care statul suveran exercită drepturi suverane, şi presupune existenţa unui criteriu care determină dimensiunile acestei porţiuni de mare şi modul în care se raportează la limita terestră;
c) ansamblul spaţiilor de apă sărată aflate în comunicaţie liberă şi naturală;
d) un regim juridic intermediar între zona în care statul riveran exercită drepturi suverane extinse (marea teritorială) şi zona situată în afara suveranităţii (marea liberă).

07. Debellatio:

a) este singurul război a cărui liceitate este necontestată, fiind autorizat de Consiliul de Securitate al ONU împotriva unui stat membru sau împotriva unui stat terţ;
b) consecinţă a invadări teritoriului inamic, este situaţia juridică care se naşte din faptul că un teritoriu este plasat sub autoritatea armatei inamice;
c) are ca scop protejarea persoanelor şi populaţiilor împotriva acţiunilor ilicite ale propriului guvern sau împotriva celor care sunt consecinţa războaielor civile;
d) suprimă personalitatea juridică a statului învins, iar statul învingător substituie suveranitatea sa suveranităţii statului învins pe teritoriul cucerit.

08. Rezerva Connally se mai numeşte:

a) rezerva automatică;
b) rezerva peremptorie;
c) rezerva self-judging;
d) rezerva juridică.

09. Funcţiile Curţii Internaţionale de Justiţie sunt:

a) funcţia doctrinară;
b) funcţia contencioasă;
c) funcţia de reprezentare;
d) funcţia consultativă

10. Tribunalul arbitral poate fi compus din:

a) un arbitru unic;
b) doi arbitri;
c) o comisie mixtă;
d) un colegiu de arbitri.

Soluţii:

01. b)
02. a), b), d)
03. a)
04. a)
05. c)
06. c)
07. d)
08. a), b), c)
09. b), d)
10. a), c), d)

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO