miercuri, 8 septembrie 2010

Întrebări drept fiscal (XVII)

01. Enumeraţi impozitele şi taxele locale

Răspuns:

a) impozitul pe clădiri;
b) impozitul pe teren;
c) impozitul pe mijloacele de transport;
d) taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
f) impozitul pe spectacole;
g) taxa hotelieră;
h) categoria taxelor speciale;
i) categoria în care sunt incluse alte taxe locale.

02. Care este cuantumul maxim cu care autorităţile locale pot majora taxele şi impozitele locale în raport cu nivelul prevăzut în Codul fiscal?

Răspuns:
Art. 287 C. fisc. permite majorarea anuală cu maxim 20% a nivelului impozitelor şi taxelor locale prevăzut de Codul fiscal.

03. Enumeraţi impozitele locale.

Răspuns:

a) impozitul pe clădiri;
b) impozitul pe teren;
c) impozitul pe mijloacele de transport;
d) impozitul pe spectacole;
e) taxa hotelieră;
f) unele taxe locale.

04. Enumeraţi taxele locale.

Răspuns:

a) taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;
b) taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate;
c) taxele speciale;
d) restul taxelor locale.

05. Care este condiţia care justifică instituirea unei taxe speciale?

Răspuns:
Există practic o singură condiţie care justifică instituirea unei asemenea taxe: necesitatea acoperirii cheltuielilor publice generate de funcţîonarea unui serviciu public local, preexistent sau nou-creat.

06. Care sunt cele două modalităţi prin care se poate face individualizarea unui impozit? Prin care dintre acestea se stabilesc acum impozitele şi taxele locale?

Răspuns:

a) prin declaraţia fiscală a contribuabilului, atunci când obiectul declaraţiei îl constituie nu numai determinarea masei impozabile, dar şi stabilirea impozitului datorat;
b) prin decizie de impunere emisă de organul fiscal, în toate celelalte cazuri.

07. Care sunt elementele pe care trebuie să le conţină o decizie de impunere?

Răspuns:

a) denumirea organului fiscal emitent;
b) data la care a fost emis şi data de la care îşi produce efectele;
c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de contribuabil;
d) obiectul administrativ fiscal;
e) motivele de fapt;
f) temeiul de drept;
g) numele şi semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal;
h) ştampila organului fiscal emitent;
i) posibilitatea de a fi contestat;
j) termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care se depune contestaţia;
k) menţiuni privind audierea contribuabilului.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO