vineri, 3 septembrie 2010

Test drept internaţional public (13)

01. Scrisorile de acreditare sunt:

a) un document care atestă caracterul public al misiunii şi faptul că se poate avea încredere în calitatea de reprezentant deplin a şefului misiunii;
b) instituţia care reflectă dreptul cooperării, creşterea sau declinul relaţiilor consulare reflectând intensitatea relaţiilor economice, comerciale sau sociale dintre cele două state;
c) actul discreţionar prin care statul de reşedinţă face admiterea şefilor de post consular;
d) actul prin care se face numirea şefilor de post consular.

02. Metodele procedurii judiciare de rezolvare a diferendelor sunt:

a) tribunalele ad-hoc;
b) arbitrajul;
c) negocierea;
d) bunele oficii.

03. Medierea este:

a) atunci când diferendul este examinat de un organ (preconstituit sau acceptat de părţi după naşterea diferendului) care face părţilor propuneri şi le oferă soluţii concrete pentru stingerea diferendului;
b) o procedură de soluţionare a diferendelor pe calea discuţiilor dintre cele două părţi situate pe poziţii adverse;
c) intervenţia unuia sau mai multor state care se află în bune raporturi cu părţile la diferend, dar care nu propune/propun în mod direct un mod de soluţionare;
d) include bunele oficii, între cele două existând o diferenţă cantitativă, de grad, a intervenţiei terţului.

04. Clauza facultativă de jurisdicţie obligatorie:

a) o stipulaţie prin care părţile se obligă să-şi acorde tratamentul cel mai favorabil pe care l-au acordat sau îl vor concede în viitor unui stat terţ;
b) stabileşte aprioric competenţa Curţii ca şi competenţă obligatorie;
c) stabileşte o cale judiciară (în general arbitraj) prin care se tranşează diferendele născute din interpretarea sau executarea tratatului;
d) este o tehnică prin care acceptarea unei obligaţii prevăzute de tratat este subordonată emiterii unui act unilateral (declaraţie).

05. Războiul umanitar:

a) este singurul război a cărui liceitate este necontestată, fiind autorizat de Consiliul de Securitate al ONU împotriva unui stat membru sau împotriva unui stat terţ;
b) consecinţă a invadări teritoriului inamic, este situaţia juridică care se naşte din faptul că un teritoriu este plasat sub autoritatea armatei inamice;
c) are ca scop protejarea persoanelor şi populaţiilor împotriva acţiunilor ilicite ale propriului guvern sau împotriva celor care sunt consecinţa războaielor civile;
d) suprimă personalitatea juridică a statului învins, iar statul învingător substituie suveranitatea sa suveranităţii statului învins pe teritoriul cucerit.

06. Acordul de suspendare a luptei armate:

a) suspendă operaţiunilor de război, totală sau parţială, pentru o durată determinată sau indeterminată;
b) întrerupe pentru o scurtă durată lupta armată, pentru a permite evacuarea de pe câmpul de luptă a morţilor şi răniţilor sau pentru evacuarea populaţiei civile;
c) este un act convenţional, care se încheie între comandaţii trupelor beligerante;
d) pune capăt stării de război.

07. Clauza de Martens:

a) confirmă faptul că dreptul cutumiar şi principiile generale se aplică tuturor entităţilor implicate în război, atât statelor care nu au consimţit la dreptul convenţional al războiului, cât şi celor care au consimţit iniţial şi s-au dezangajat ulterior şi, de asemenea, entităţilor care nu pot fi părţi la tratate;
b) stipulează că renunţarea unui singur stat-parte la un tratat multilateral atrage în mod automat eliberarea tuturor celorlalte părţi de obligaţiile subscrise;
c) schimbarea fundamentală a circumstanţelor care au constituit baza acordului;
d) instituie o prezumţie de bună-credinţă, conform căreia părţile nu pot să contracteze drepturi şi obligaţii asupra unui obiect care este materialmente indisponibil.

08. Care sunt principiile Declaraţiei de la Rio?

a) principiul dezvoltării durabile;
b) principiul responsabilităţii comune dar diferenţiate;
c) principiul “poluatorul plăteşte”;
d) principiul precauţiei.

09. Platoul continental este:

a) soclul mării şi subsolul regiunilor maritime adiacente ţărmurilor, situate dincolo de marea teritorială, până la o adâncime de 200 de metri sau, dincolo de această limită, până la punctul în care adândimea apelor permite exploatarea resurselor naturale;
b) spaţiul maritim în care statul suveran exercită drepturi suverane, şi presupune existenţa unui criteriu care determină dimensiunile acestei porţiuni de mare şi modul în care se raportează la limita terestră;
c) ansamblul spaţiilor de apă sărată aflate în comunicaţie liberă şi naturală;
d) un regim juridic intermediar între zona în care statul riveran exercită drepturi suverane extinse (marea teritorială) şi zona situată în afara suveranităţii (marea liberă).

10. Tratatul de pace:


a) suspendă operaţiunilor de război, totală sau parţială, pentru o durată determinată sau indeterminată;
b) întrerupe pentru o scurtă durată lupta armată, pentru a permite evacuarea de pe câmpul de luptă a morţilor şi răniţilor sau pentru evacuarea populaţiei civile;
c) este un act convenţional, care se încheie între comandaţii trupelor beligerante;
d) pune capăt stării de război.

Soluţii:

01. a)
02. b)
03. d)
04. b)
05. c)
06. b)
07. a)
08. a), b), c), d)
09. a)
10. d)

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO