vineri, 3 septembrie 2010

Test drept internaţional public (6)

01. Următoarele fapte constituie constrângere ilicită exercitată asupra unui stat:

a) corupţia înalţilor demnitari;
b) şantajarea înalţilor demnitari;
c) utilizarea forţei ca mijloc de constrângere;
d) utilizarea ameninţării cu forţa.

02. Norma de recunoaştere care instituie o ierarhie a izvoarelor de drept internaţional este:

a) clauza si omnes;
b) cuprinsă în CV – 1969;
c) stabilită în Carta ONU;
d) nu există.

03. Daţi exemple de acte unilaterale:

a) clauza opting in;
b) promisiunea;
c) renunţarea;
d) declaraţia de război.

04. Condiţiile de valabilitate ale promisiunii sunt:

a) nu este necesar un act “în contrapartidă” al altor state;
b) nu orice declaraţie unilaterală creează drepturi sau obligaţii noi, ci doar cele făcute cu această intenţie;
c) actul prin care statul promite nu trebuie să aibă un destinatar determinat;
d) condiţia publicităţii.

05. Echitatea infra legem este:

a) mijloc de a completa dreptul pozitiv, oferind o ieşire din situaţia în care dreptul pozitiv prezintă lacune;
b) o formă de soft law;
c) destinată să tempereze eventuala rigoare excesivă a dreptului pozitiv;
d) tinde să înlăture aplicarea în speţă a dreptului pozitiv.

06. Regula in favorem validitatis constă în:

a) dubiul se interpretează în detrimentul părţii care a propus, a redactat sau dictat o anumită clauză, deoarece responsabilitatea pentru lipsa de claritate a textului îi incumbă;
b) norma are cea mai mare deschidere care este compatibilă, în mod rezonabil, cu textul şi cu circumstanţele;
c) instituirea unei prezumţii de bună-credinţă, conform căreia părţile nu pot să contracteze drepturi şi obligaţii asupra unui obiect care este materialmente indisponibil;
d) în caz de îndoială un comportament al statului suveran trebuie considerat licit.

07. Componentele teritoriului de stat sunt:

a) spaţiul terestru;
b) spaţiul cosmic;
c) marea teritorială;
d) spaţiul aerian.

08. Excepţiile de la regula competenţei teritoriale exclusive a statului sunt:

a) condominium;
b) regimul de tutelă;
c) lovitura de stat;
d) ocupaţia militară.

09. De câte feluri sunt membrii organizaţiilor internaţionale?

a) supleant;
b) membru asociat
c) membru deplin;
d) observator.

10. Structura organelor principale ale organizaţiilor internaţionale este compusă din:

a) un organ supleant;
b) un organ plenar;
c) un organ administrativ;
d) un organ restrâns.


Soluţii:

01. c), d)
02. d)
03. b), c)
04. a), b), c), d)
05. c)
06. c)
07. a), b), d)
08. a), b), d)
09. b), c), d)
10. b), c), d)

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO