miercuri, 8 septembrie 2010

Întrebări drept fiscal (XIX)

01. Definiţi taxele vamale.

Răspuns:
Acea categorie de impozite indirecte, incluse în categoria “taxelor speciale de consumaţie”, care se percep asupra mărfurilor care trec frontiera de stat.

02. Clasificaţi taxele vamale în funcţie de operaţiunea care constituie obiect al impunerii.

Răspuns:

a) taxe vamale de import – care se percep la introducerea în ţară a unor mărfuri;
b) taxele vamale de export – care se percep la scoaterea din ţară a unor bunuri;
c) taxele vamale de tranzit – care se percep pentru mijloacele de transport şi mărfurile care traversează teritoriul unui stat, cuprins între două frontiere vamale.

03. Clasificaţi taxele vamale după scopul impunerii.

Răspuns:

a) taxe vamale cu caracter fiscal – au în general un nivel mai redus şi au ca unic scop procurarea de venituri la bugetul statului sau la bugetele comunităţilor locale;
b) taxe vamale cu caracter protecţionist – sunt mult mai consistente şi au ca scop în principal încurajarea producţiei interne de mărfuri şi doar în subsidiar colectarea unor venituri la buget.

04. Clasificaţi taxele vamale după modul de percepere.

Răspuns:

a) taxe vamale ad valorem – determinate în funcţie de valoarea în vamă a mărfurilor şi constituie regula în practica vamală internaţională;
b) taxe vamale specifice – se stabilesc în sumă fixă pe unitatea fizică de marfă declarată în vamă (bucată, tonă, metru linear, metru cub, hectolitru etc.);
c) taxe vamale compuse (mixte).

05. Clasificaţi taxele vamale după modul de stabilire şi nivelul lor.

Răspuns:

a) taxe vamale autonome – sunt fixat în mod independent de fiecare stat şi au ca obiect mărfurile ce provin din ţari cu care nu s-au semnat acorduri comerciale bilaterale sau multilaterale, ori pentru mărfuri a căror origine nu poate fi probată prin prezentarea unui certificat de origine;
b) taxe vamale convenţionale – se aplică în cadrul clauzei naţiunii celei mai favorizate;
c) taxe vamale preferenţiale – sunt stabilite ca urmare a negocierilor directe dintre state, derogându-se astfel de la clauza naţiunii celei mai favorizate;
d) taxe vamale de retorsiune – sunt efectele unor măsuri represive de politică economică, îndreptate împotriva statelor care practică sisteme de subvenţii ascunse la export (taxe vamale compensatorii), fie o politică de dumping (taxele vamale anti-dumping).

06. Prin ce instituţie se exercită activitatea vamală în România?

Răspuns:
Autoritatea Naţională a Vămilor.

07. Unde se exercită controlul vamal?

Răspuns:
La birourile şi punctele vamale, de către personalul autorităţii vamale, sub îndrumarea şi controlul direcţiilor regionale vamale ale Autorităţii Naţionale a Vămilor.

08. Ce este zona specială de supraveghere vamală?

Răspuns:
Această zonă cuprinde o fâşie de 20 km în interiorul frontierei de stat şi spaţiului dintre limita exterioară a mării teritoriale şi frontiera de stat. În interiorul acesteia, autoritatea vamală înfiinţează posturi de supraveghere vamală, permanente sau temporare, fixe sau mobile şi realizează controale inopinate, pentru identificarea persoanelor suspectate de încălcarea reglementărilor vamale.

09. Ce este TARIR?

Răspuns:
În vederea prelucrării – după momentul integrării României în Uniunea Europeană – a Tarifului vamal integral comunitar, în ţara noastră a fost adoptat şi introdus Tariful Vamal Integrat (TARIR), destinat a integra în cuprinsul său atât taxele vamale, cât şi legislaţia vamală incidentă în domeniul vamal.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO