vineri, 3 septembrie 2010

Test drept internaţional public (12)

01. Care este tipul de personalitate juridică de care dispun subiectele derivate de drept internaţional?

a) personalitate plenară;
b) personalitate funcţională;
c) ficţiune juridică;
d) nu au personalitate juridică.

02. Enumeraţi câteva dintre infracţiunile definite internaţional:

a) speculaţiile bursiere;
b) traficul cu stupefiante;
c) pirateria în marea liberă;
d) terorismul.

03. Enunţaţi regula specialităţii extrădării:

a) nicio persoană nu poate fi extrădată pentru faptele comise de altă persoană;
b) persoana extrădată nu poate fi urmărită, judecată sau deţinută pentru executarea unei pedepse aplicată pentru alte fapte decât cele care au motivat extrădarea;
c) persoana extrădată va fi judecată în special pentru faptele care au motivat extrădarea, iar în subsidiar pentru alte fapte;
d) orice persoană poate fi extrădată în condiţiile legii, cu excepţia persoanei care are o familie întemeiată legală pe teritoriul statului solicitat.

04. Garanţia colectivă este:

a) sistemul regional prin care persoanele fizice din statele membre ale Consiliului Europei au dobândit locus standi într-o jurisdicţie internaţională;
b) înlocuirea sistemului internaţional bazat pe echilibrul puterilor cu sistemul bazat pe securitatea colectivă;
c) metoda de vot în Adunarea Generală a ONU;
d) o clauză de tratat obligatorie.

05. Societăţile transnaţionale sunt:

a) transferuri de fonduri sau echipamente dintr-un stat în altul, efectuate de rezidenţi străini, în scopul exploatării comerciale sub controlul lor
b) subiecte derivate de drept internaţional;
c) intreprinderi sau firme formate dintr-un centru de decizie localizat într-o ţară şi din centre de activitate, cu sau fără personalitate juridică proprie, situate într-una sau mai multe alte ţări
d) membre în organizaţiile internaţionale.

06. Exproprierea este:

a) un transfer de proprietate privată în proprietatea statului, printr-o decizie unilaterală a acestuia, motivată prin raţiuni de interes public;
b) o privare de proprietate licită în măsura în care este o sancţiune prevăzută de legislaţia internă ca o consecinţă a unui ilicit intern;
c) o deposedare imobiliară impusă autoritar;
d) pe timp de război, în teritoriul ocupat, este pretenţia armatei de ocupaţie de la locuitori sau administraţiile locale, de bunuri şi servicii.

07. Legitima apărare:

a) pune în evidenţă caracterul irezistibil al forţei exterioare;
b) este situaţia în care autorul actului, organ al statului, nu are la îndemână un alt mod rezonabil de a-şi salva propria viaţă sau viaţa persoanelor aflate în grija sa;
c) pericolul ameninţă un interes esenţial al statului, care poate fi salvgardat numai prin comportamentul ilicit adoptat;
d) reprezintă o formă de autoapărare, alături de represalii.

08. Practica reprezentării permanente se generalizează după:

a) primul război mondial;
b) al doilea război mondial;
c) Pacea de la Westfalia;
d) căderea Imperiului Roman de Răsărit.

09. Sunt agenţi diplomatici:

a) nunţii papali;
b) consulii;
c) ambasadorii;
d) agenţii consulari.

10. Patenta consulară este:

a) un document care atestă caracterul public al misiunii şi faptul că se poate avea încredere în calitatea de reprezentant deplin a şefului misiunii;
b) instituţia care reflectă dreptul cooperării, creşterea sau declinul relaţiilor consulare reflectând intensitatea relaţiilor economice, comerciale sau sociale dintre cele două state;
c) actul discreţionar prin care statul de reşedinţă face admiterea şefilor de post consular;
d) actul prin care se face numirea şefilor de post consular.


Soluţii:

01. b)
02. b), c)
03. b)
04. a)
05. c)
06. c)
07. d)
08. c)
09. a), c)
10. d)

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO