joi, 2 septembrie 2010

Test drept internaţional public (3)

01. Cât de centralizat este dreptul internaţional?

a) la fel de centralizat ca un sistem naţional;
b) la fel de centralizat ca un sistem federal;
c) relativ centralizat;
d) lipsesc fenomene de centralizare.

02. Normele primare din dreptul internaţional public:

a) sunt norme despre alte norme;
b) sunt norme de recunoaştere;
c) sunt norme de modificare;
d) sunt norme de adjudecare.

03. Ordinea juridică poate fi creată prin:

a) dreptul puterii – puterea ca sursă de drept;
b) terorism – operaţiunea militară ca sursă de drept;
c) dreptul coordonării – specific comunităţii;
d) dreptul reciprocităţii – intermediar între dreptul puterii şi dreptul coordonării.

04. Sunt norme cu natură constituţională:

a) norma care declară şi fixează limitativ izvoarele dreptului internaţional (art. 38, literele a, b şi c din Statutul CIJ);
b) norma care afirmă existenţa normelor inderogabile, jus cogens (art. 64, CV – 1969);
c) normele care afirmă primatul Carte ONU asupra tuturor celorlalte tratate (art. 20 şi 103 din Cartă);
d) normele cuprinse în jurisprudenţa Curţii Internaţionale de Justiţie.

05. Regimul transnaţional:

a) este un set de norme centrale, general obligatorii, emise şi aplicate de un ONG care acţionează transnaţional;
b) guvernează raporturile orizontale dintre comercianţi;
c) un regim juridic vertical, guvernat de actul institutiv al OI;
d) include actorii statali.

06. Normele specifice de recunoaştere în dreptul internaţional sunt:

a) cutuma internaţională;
b) convenţiile internaţionale;
c) principiile generale de drept recunoscute de naţiunile civilizate
d) normele jus cogens.

07. Cutuma este:

a) o practică generală;
b) o practică frecventă;
c) o practică incertă;
d) o practică neuniformă.

08. Daţi exemple de principii de drept internaţional relevate de Carta ONU:

a) dreptul statelor la comunicaţii internaţionale;
b) dreptul statelor la suveranitate şi independenţă
c) principiul general al dreptului de liberă trecere inocentă prin strâmtori a navelor de război pe timp de pace;
d) principiul general care conferă părţii inocente dreptul de a pune capăt unui tratat care a fost violat, drept care trebuie prezumat întotdeauna în ipoteza în care nu a fost stipulat în mod expres.

09. Clauza de adeziune este:

a) o tehnică prin care acceptarea unei obligaţii prevăzute de tratat este subordonată emiterii unui act unilateral (declaraţie);
b) caracteristică a tratatelor permanente sau de lungă durată, permite unui stat, în condiţiile prevăzute de clauză, să iasă din tratat, eventual după expirarea unui anumit termen de la notificarea intenţiei de retragere;
c) prin aceasta se stipulează că renunţarea unui singur stat-parte la un tratat multilateral atrage în mod automat eliberarea tuturor celorlalte părţi de obligaţiile subscrise;
d) o clauză care permite unui stat să aplice în anumite situaţii un regim derogator de la angajamentele de bază.

10. Clauza compromisorie este:

a) fixează condiţiile în care alte subiecte de drept pot participa succesiv la un tip de tratat;
b) o stipulaţie prin care părţile se obligă să-şi acorde tratamentul cel mai favorabil pe care l-au acordat sau îl vor concede în viitor unui stat terţ;
c) prin aceasta un amendament al tratatului este considerat acceptat de partea care nu a emis o opoziţie formală;
d) prin aceasta se stipulează că renunţarea unui singur stat-parte la un tratat multilateral atrage în mod automat eliberarea tuturor celorlalte părţi de obligaţiile subscrise.

Soluţii:

01. c)
02. nimic
03. a), c), d)
04. a), b), c)
05. b)
06. a), b), c)
07. a), b)
08. a), b)
09. nimic;
10. nimic.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO