joi, 2 septembrie 2010

Test grilă la dreptul familiei (VI)

01. Sunt caracteristici ale procedurii divorţului

a) dreptul de a cere desfacerea căsătoriei este recunoscut exclusiv soţilor;
b) determinarea instanţei competente teritorial urmează regulile dreptului comun;
c) asupra unora dintre cererile accesorii sau incidentale instanţa de divorţ este obligată să statueze chiar şi din oficiu;
d) admisibilitatea unora dintre mijloacele de probă propuse în dovedirea existenţei şi temeiniciei motivelor de divorţ invocate se apreciază după criterii anume stabilite.

02. Cererea reconvenţională este:

a) cererea principală de desfacere a căsătoriei;
b) o cerere accesorie obligatorie;
c) solicitarea divorţului pe care o face soţul pârât, în urma cererii principale în desfacerea căsătoriei;
d) o cerere accesorie facultativă.

03. Termenul de apel în cazul procedurii divorţului este:

a) 15 zile, ca şi în dreptul comun;
b) 30 de zile, dublu faţă de cel alocal de dreptul comun acestor căi de atac;
c) 20 de zile;
d) 60 de zile, fiind practic cel mai mare termen de apel din dreptul pozitiv.

04. Scindarea ocrotirii părinteşti constă în:

a) părintele divorţat căruia i s-a încredinţat copilul exercită toate drepturile părinteşti cu privire la acesta;
b) o parte dintre drepturile părinteşti sunt automat preluate de autoritatea tutelară;
c) drepturile părinteşti pot fi exercitate limitat, numai cu aprobarea instanţei;
d) părintele divorţat căruia i s-a încredinţat copilul exercită drepturile părinteşti cu privire la acesta; celălalt părinte deţine dreptul de a avea legături personale cu copilul, precum şi dreptul de a veghea la creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia.

05. Partajul bunurilor comune ale soţilor la desfacerea căsătoriei poate fi:

a) partaj chirografar (la cererea soţilor chirografari)
b) partaj voluntar (la cererea soţilor)
c) partaj judiciar (prin hotărâre judecătorească)
d) partaj cutumiar (în acord cu regulile nescrise ale locului).

06. Filiaţia este:

a) faptul de a avea cel puţin un descendent masculin (fiu);
b) acţiunea unei societăţi comerciale de a deschide o filială în altă ţară;
c) legătura juridică existentă între o persoană şi ascendenţii săi ca urmare a descendenţei biologice;
d) raportul de descendenţă a unei persoane faţă de părinţii săi, legătura directă şi imediată dintre un copil şi părinţii săi.

07. Natura juridică a recunoaşterii de maternitate este:

a) act condiţie;
b) mijloc de probă;
c) act unilateral;
d) act bilateral.

08. Cine are dreptul la exercitarea acţiunii în stabilirea maternităţii?

a) orice persoană interesată;
b) mama copilului;
c) strict copilul;
d) copilul, dar şi moştenitorii acestuia.

09. Formele recunoaşterii de paternitate sunt:

a) înscris autentic;
b) declaraţie la serviciul de stare civilă;
c) testament;
d) scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

10. Obligaţia legală de întreţinere există între:

a) soţ şi soţie;
b) între foştii soţi din căsătoria desfiinţată (dar numai acela care va putea invoca beneficiul putativităţii);
c) între fraţi şi surori;
d) soţul care a contribuit la întreţinerea copilului firesc al celuilalt soţ este obligat să continue a da întreţinere pe timpul minorităţii acestuia, însă numai dacă părinţii fireşti sunt decedaţi, dispăruţi ori sunt în nevoie.


Soluţii:

01. a), c), d)
02. c)
03. b)
04. d)
05. b), c)
06. c), d)
07. b), c)
08. c)
09. a), b), c)
10. a), b), c), d)

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO