joi, 9 septembrie 2010

Întrebări drept fiscal (XXII)

01. Definiţi taxele de timbru

Răspuns:
Acea categorie de venituri care – realizându-se cu o anumită ritmicitate la buget – se obţin, în majoritatea lor, din plăţi ocazionale, efectuate de diferite categorii de subiecte de drept (persoane fizice şi/sau persoane juridice) care fie introduc cereri şi acţiuni în justiţie, fie solicită îndeplinirea unor acte sau prestarea unor servicii de către diverse instituţii publice sau organe de stat.

02. Enumeraţi cele mai importante taxe de timbru

Răspuns:

a) taxa judiciară de timbru;
b) timbrul judiciar;
c) taxa de timbru extrajudiciară.

03. Definiţi taxele judiciare de timbru

Răspuns:
Acea categorie de venituri ale bugetelor locale care se percep cu ocazia introducerii (sau formulării) unor cereri sau acţiuni la instanţele judecătoreşti (de orice grad), ori care sunt adresate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

04. Cum se calculează taxa judiciară de timbru pentru cererile şi acţiunile al căror obiect are un conţinut patrimonial?

Răspuns:
Pentru cererile şi acţiunile al căror obiect are un conţinut patrimonial, taxa de timbru se calculează pe baza unui tarif de impunere alcătuit prin îmbinarea unor cote fixe stabilite pe tranşe, care cresc progresiv, şi cote procentuale regresive (care scad pe măsură ce creşte valoarea obiectului cererii/acţiunii).

05. Cum se calculează taxa judiciară de timbru pentru cererile şi acţiunile al căror obiect nu se poate evalua în bani?

Răspuns:
Pentru cererile şi acţiunile al căror obiect nu este evaluabil în bani, taxa de timbru se stabileşte – forfetar – în sume fixe, dar diferenţiat în funcţie de obiectul cererii (acţiunii).

06. Cum se taxează cererile prin intermediul cărora se exercită căile de atac?

Răspuns:
Cererile prin intermediul cărora se exercită căile de atac (apel, recurs, contestaţie etc.) sunt supuse unei taxe de timbru a cărei valoare este egală cu jumătate din cuantumul taxei percepută pentru acţiunea introductivă, indiferent dacă obiectul cererii este sau nu evaluabil în bani.

07. Definiţi timbrul judiciar

Răspuns:
Timbrul judiciar se aplică acţiunilor, cererilor, actelor şi serviciilor de competenţa tuturor instanţelor judecătoreşti, Ministerului Justiţiei, Parchetului General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, precum şi actelor notariale ce se îndeplinesc de către notarii publici.

08. Ce sunt taxele de timbru extrajudiciare?

Răspuns:
Taxele de timbru extrajudiciare se datorează pentru eliberarea certificatelor de orice fel (altele decât cele eliberate de instanţele judecătoreşti, Ministerul Justiţiei, Parchetului General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi de ntoarii publici), eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate, eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit, examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere, înmatricularea autovehiculelor şi a remorcilor, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice.

09. Ce sunt taxele parafiscale?

Răspuns:
Sunt acele sume de bani care se colectează – de regulă – de către organele fiscale, în temeiul unor norme juridice adoptate special în acest scop, dar care se varsă în conturile anumitor instituţii publice sau a altor entităţi colective, publice sau private, altele decât colectivităţile publice locale sau stabilimentele administrative.

10. Ce sunt taxele de mediu?

Răspuns:
Pot fi definite ca totalitatea contribuţiilor obligatorii percepute în considerarea unei materii impozabile susceptibile de a aduce atingere mediului, indiferent dacă acesta sunt colectate la bugetul de stat, la bugetele locale sau într-un fond special destinat protecţiei mediului.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO