vineri, 3 septembrie 2010

Test drept internaţional public (7)

01. Modalităţile de ratificare ale tratatelor sunt:

a) semnătura;
b) acceptarea;
c) ratificarea;
d) acordul.

02. În ce constă principiul nemo judex in causa sua?

a) limitările independenţei statelor nu se prezumă;
b) nimeni nu poate fi judecător în propria cauză;
c) schimbarea fundamentală a circumstanţelor care au constituit baza acordului;
d) excepţie de fond preluată din dreptul anglo-saxon, prin care o parte anihilează orice susţinere a părţii adverse atunci când se poate proba că vine în contradicţie cu o poziţie publică exprimată anterior.

03. Ce este estoppel?

a) act unilateral care implică posibilitatea subiectelor de drept de a dispune drepturile lor subiective, fiind unul din modurile de extincţie a drepturilor lor subiective;
b) actul care produce efecte simetric opuse achiesării sau recunoaşterii;
c) actul prin care subiectul de drept se auto-limitează, cu alte cuvinte îşi impune anumite obligaţii determinate
d) soft law.

04. Definiţi protestul

a) excepţie de fond preluată din dreptul anglo-saxon, prin care o parte anihilează orice susţinere a părţii adverse atunci când se poate proba că vine în contradicţie cu o poziţie publică exprimată anterior;
b) actul care produce efecte simetric opuse achiesării sau recunoaşterii;
c) act unilateral care implică posibilitatea subiectelor de drept de a dispune drepturile lor subiective, fiind unul din modurile de extincţie a drepturilor lor subiective;
d) soft law.

05. Echitatea praeter legem este:

a) mijloc de a completa dreptul pozitiv, oferind o ieşire din situaţia în care dreptul pozitiv prezintă lacune;
b) o doctrină juridică ;
c) destinată să tempereze eventuala rigoare excesivă a dreptului pozitiv;
d) tinde să înlăture aplicarea în speţă a dreptului pozitiv.

06. Regula contra proferentem constă în:

a) dubiul se interpretează în detrimentul părţii care a propus, a redactat sau dictat o anumită clauză, deoarece responsabilitatea pentru lipsa de claritate a textului îi incumbă;
b) norma are cea mai mare deschidere care este compatibilă, în mod rezonabil, cu textul şi cu circumstanţele;
c) instituirea unei prezumţii de bună-credinţă, conform căreia părţile nu pot să contracteze drepturi şi obligaţii asupra unui obiect care este materialmente indisponibil;
d) în caz de îndoială un comportament al statului suveran trebuie considerat licit.

07. Personalitatea juridică a statului are următoarele calităţi:

a) independenţă externă;
b) egalitatea suverană;
c) independenţă financiară;
d) superioritate în raport cu subiectele de drept intern.

08. Sunt subiecte primare provizorii în dreptul internaţional:

a) organizaţiile internaţionale;
b) organizaţiile non-guvernamentale;
c) societăţile transnaţionale;
d) mişcările de eliberare naţională.

09. Cauzele care duc la dispariţia statelor în epoca contemporană sunt:

a) ocupaţia;
b) secesiunea;
c) debellatio;
d) proces de unificare.

10. Sancţiunile generale care survin atunci când membrii îşi încalcă obligaţiile asumate în raport cu organizaţia sunt:

a) încetarea asistenţei financiare acordată membrului;
b) suspendarea din exerciţiul anumitor drepturi;
c) excluderea din organizaţie;
d) declanşarea de operaţiuni militare dirijate împotriva statelor membre.

Soluţii:

01. a), b)
02. b)
03. nimic
04. b)
05. a)
06. a)
07. a), b)
08. d)
09. b), d)
10. b), c)

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO