vineri, 3 septembrie 2010

Test drept internaţional public (10)

01. Organul restrâns al organizaţiei internaţionale

a) este compus din reprezentanţii statelor;
b) este incontestabil un aspect al dreptului puterii;
c) poate prelua dacă este cazul funcţiile celorlalte organe;
d) mai este numit secretariat, sau birou, şi este condus de un înalt funcţionar, numit pentru o perioadă determinată.

02. Care sunt ipotezele care trebuie luate în calcul pentru extincţia organizaţiei internaţionale?

a) lichidarea organizaţiei;
b) succesiunea printr-o nouă organizaţie;
c) înscrierea în lista organizaţiilor teroriste;
d) starea de război.

03. Actul prin care, la cererea unui stat care reclamă că o persoană fizică trebuie urmărită penal sau că trebuie să execute o persoană aplicată de organele sale judiciare, se numeşte:

a) expulzare;
b) transferul acuzaţilor către tribunalele penale internaţionale;
c) mandat de arestare european;
d) extrădare.

04. Drepturile defensive sunt:

a) drepturi care implică obligaţia statelor de a face şi dreptul corelativ al persoanei umane la anumite prestaţii ale statului;
b) categoria drepturilor care trebuie respectate în orice loc şi orice circumstanţe;
c) drepturile civile şi politice, prin care persoana fizică este garantată împotriva statului;
d) drepturi de solidaritate.

05. Ce sunt apatrizii?

a) persoanele care nu posedă nicio naţionalitate;
b) persoanele care au părăsit statul lor de origine, se găsesc pe teritoriul unui stat de refugiu şi refuză să se reîntoarcă în statul de origine
c) persoanele care au fost constrânse să părăsească teritoriul naţional (acte cu caracter non-voluntar) datorită războaielor (de regulă civile) sau datorită catastrofelor naturale
d) persoanele care au recurs la azilul diplomatic.

06. Confiscarea este:

a) un transfer de proprietate privată în proprietatea statului, printr-o decizie unilaterală a acestuia, motivată prin raţiuni de interes public;
b) o privare de proprietate licită în măsura în care este o sancţiune prevăzută de legislaţia internă ca o consecinţă a unui ilicit intern;
c) o deposedare imobiliară impusă autoritar;
d) pe timp de război, în teritoriul ocupat, este pretenţia armatei de ocupaţie de la locuitori sau administraţiile locale, de bunuri şi servicii.

07. Reparaţia este:

a) o normă de jus cogens;
b) constă în indemnizarea statului lezat cu un echivalent bănesc al prejudiciului suportat, fiind consecinţa cea mai frecvent întâlnită pe care trebuie să o accepte un stat responsabil;
c) restabilirea situatiei anterioare (status quo ante), care ar fi existat dacă faptul ilicit nu s-ar fi produs;
d) remedierea atingerile aduse onoarei, demnităţii şi prestigiului unui stat suveran.

08. Starea de necesitate:

a) pune în evidenţă caracterul irezistibil al forţei exterioare;
b) este situaţia în care autorul actului, organ al statului, nu are la îndemână un alt mod rezonabil de a-şi salva propria viaţă sau viaţa persoanelor aflate în grija sa;
c) pericolul ameninţă un interes esenţial al statului, care poate fi salvgardat numai prin comportamentul ilicit adoptat;
d) reprezintă o formă de autoapărare, alături de represalii.

09. Enunţaţi clasificarea sancţiunilor internaţionale:

a) retorsiuni;
b) contramăsuri;
c) reparaţia;
d) represalii armate.

10. Represaliile sunt:

a) reacţia la acţiunea inamicală, ilicită sau licită, a unui stat, printr-un act inamical care însă este, per se, un act licit;
b) un comportament contrar intereselor statului sancţionat, care poate îndeplini funcţii: reparatorii, punitive, preventive;
c) un act de justiţie proprie a statului lezat, act de răspuns – după ce somaţia a rămas fără ecou – la un act contrar dreptului internaţional al statului ofensator;
d) o formă de embargou.


Soluţii:

01. b)
02. a), b)
03. d)
04. c)
05. a)
06. b)
07. b)
08. c)
09. a), b), d)
10. c)

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO