duminică, 19 decembrie 2010

Alte întrebări drept civil (XXI)

01. Care sunt elementele structurale ale actului juridic?

Răspuns:

a) capacitatea;
b) consimţământul;
c) obiectul;
d) cauza.

Art. 948 C.civ. enumeră elementele tehnice ale voinţei juridice (consimţământul şi cauza actului), la care adaugă condiţia în care se poate exprima valid consimţământul (capacitata civilă) şi sensul exterior pe care îl vizează voinţa exprimată (obiectul).

02. Ce sunt condiţiile de validitate ale actului juridic?

Răspuns:
Condiţiile de validitate privesc naşterea sănătoasă a unei operaţiuni juridice.

03. Ce sunt condiţiile de eficacitate ale actului juridic?

Răspuns:
Condiţiile de eficacitate vizează efectele actului juridic. Mai precis este vorba despre existenţa efectelor actului juridic faţă de alte persoane decât faţă de autorii actului, asupra cărora se răsfrâng efectele unui act valid.

04. Cu ce este sinonimă capacitatea de a contracta?

Răspuns:
De cele mai multe ori când se vorbeşte despre capacitatea de a contracta, se are în vedere capacitatea de exerciţiu.

05. Din ce este compusă voinţa juridică?

Răspuns:

a) consimţământul;
b) cauza actului civil.

06. Definiţi consimţământul

Răspuns:
Consimţământul poate avea două sensuri, în funcţie de ce fel de act juridic va genera. Prin consimţământ se poate înţelege :
a) manifestarea de voinţă care provine de la o singură persoană, cu efectul creării unui act civil de formaţie unilaterală. Sau, cel mai adesea, consimţământul desemnează :
b) acordul de voinţe care defineşte un contract.

07. Enumeraţi principiile voinţei juridice

Răspuns:

a) libertatea contractuală;
b) preeminenţa voinţei interne (reală).

08. Care sunt calităţile pe care trebuie să le întrunească voinţa reală pentru a avea de-a face cu un act juridic?

Răspuns:

a) trebuie să fie liberă şi conştientă ;
b) trebuie să fie animată de intenţia de a produce efecte juridice;
c) e necesar să fie exteriorizată, pentru a merita numele de consimţământ.

09. Ce sunt viciile de consimţământ?

Răspuns:
Sunt expresia juridică a viziunii filosofice asupra autonomiei de voinţă, care înţelege actul juridic ca o manifestare de voinţă liberă. Viciile de consimţământ exprimă situaţia în care voinţa internă nu e liberă şi conştientă.

10. Definiţi eroarea

Răspuns:
Lipsa de concordanţă între percepţia libertăţii şi realitatea obiectivă, între ideea pe care ne-o facem despre un lucru şi starea reală a acestuia, aspect care defineşte greşeala de interpretare a realităţii, nu este un fenomen strict juridic.

11. Care sunt excepţiile de la regula erorii viciu de consimţământ?

Răspuns:
Printre excepţii se pot înscrie fie operaţiunile juridice care nu sunt compatibile cu eroarea (ex: partajul, acceptarea succesiunii), fie actele juridice în care se admite doar circumstanţiat şi nuanţat, faţă de dreptul comun, eroarea ca viciu de consimţământ (ex: căsătoria).

12. Clasificaţi eroarea-viciu de consimţământ

Răspuns:
Eroarea-viciu de consimţământ este la mijlocul unei clasificări, între eroarea-obstacol şi eroarea-indiferentă.

13. Definiţi eroarea-obstacol

Răspuns:
Eroarea-obstacol împiedică pur şi simplu întâlnirea manifestărilor de voinţă care formează contractul, fiecare prezumtivă parte a acestuia exteriorizând o voinţă care va trece pe lângă cealaltă. În acest caz, în fond, nu există înţelegere juridică, deoarece fiecare vorbeşte pe limba lui despre un alt lucru juridic.

14. Ce este error in negotium?

Răspuns:
Eroarea-obstacol care cade asupra naturii operaţiunii juridice, atunci când fiecare partener de negocieri juridice trăieşte cu ideea că va încheia un alt act juridic decât crede celălalt.

15. Ce este error in corpore?

Răspuns:
Eroarea-obstacol care poartă asupra obiectului contractului.

16. Ce este eroarea indiferentă?

Răspuns:
Nu este însoţită de o sancţiune specifică, dar uneori ea poate justifica, în cazul actelor oneroase, reducerea valorică a contraprestaţiei.

17. Definiţi eroarea viciu de consimţământ

Răspuns:
Nu împiedică formarea actului juridic, dar afectează mecanismul său voliţional, fiind sancţionată cu nulitatea relativă.

18. Ce este error in substantiam?

Răspuns:
Poate fi intuitiv înţeleasă ca fiind reprezentarea greşită a substanţei materiale din care este produs bunul care constituie obiectul derivat al contractului. Poate afecta în principiu orice convenţie.

19. Ce este error in personam?

Răspuns:
Este limitată doar la actele juridice în care elementul intuitu personae e prezent.

20. Ce este eroarea scuzabilă?

Răspuns:
Este cea care nu poate fi reproşată unei lipse de informare a errans-ului. Acesta a acţionat diligent, culegând toate informaţiile de care avea nevoie pentru a lua o decizie şi de a exprima o voinţă juridică în cunoştinţă de cauză.

21. Care sunt cerinţele care trebuie întrunite cumulativ pentru a putea vorbi despre eroarea viciu de consimţământ?

Răspuns:

a) eroarea să cadă “asupra substanţei obiectului convenţiei” sau “asupra persoanei cu care s-a contractat” (art. 954 C.civ.);
b) eroarea să fie scuzabilă;
c) eroarea trebuie să fie determinantă pentru încheierea actului juridic;
d) eroarea trebuie să fie comună contractanţilor.

22. Cum se face proba erorii?

Răspuns:
Deciziile întemeiate pe o imagine eronată a realităţii se materializează într-un anumit comportament, care poate să furnizeze suficiente indicii despre greşita interpretare a realităţii.

23. Care este sancţiunea erorii?

Răspuns:
Atunci când cade asupra substanţei obiectului sau asupra persoanei cocontractantului, iar celelalte cerinţe sunt probate, eroarea e un viciu de consimţământ, sancţionat cu nulitate relativă.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO