miercuri, 8 decembrie 2010

Întrebări drept penal, partea specială (XXVI)

01. Care este forma agravată comună a tuturor infracţiunilor de corupţie?

Răspuns:
O altă caracteristică este aceea că toate infracţiunile de corupţie au ca formă
agravată comună următoarea împrejurare: Faptele de corupţie sunt săvârşite în interesul unei organizaţii, asociaţii sau grupări criminale ori al unuia dintre membrii acesteia sau pentru a influenţa negocierile tranzacţiilor comerciale internaţionale ori schimburilor sau investiţiile internaţionale.

02. Care este obiectul material al infracţiunilor de corupţie?

Răspuns:
Nu există.

03. Definiţi infracţiunea de luare de mită

Răspuns:
Art. 254 incriminează fapta funcţionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatorii.

04. Enumeraţi modalităţile de comitere ale infracţiunii de luare de mită

Răspuns:

a) pretinderea,
b) primirea,
c) acceptarea promisiunii,
d) nerespingerea promisiunii de mită.

05. Care este momentul în care se poate comite luarea de mită?

Răspuns:
Fapta să fie comisă înainte sau în cursul îndeplinirii actului solicitat de mituitor. În caz contrar fapta ar putea cădea sub incidenţa art. 256 C pen. şi anume primirea de foloase necuvenite.

06. Cu ce formă de vinovăţie se comite luarea de mită?

Răspuns:
Intenţie directă.

07. În ce constă forma agravată a luării de mită?

Răspuns:
Alineatul 2 al art 254 incriminează o formă agravată şi anume atunci când fapta a fost comisă de un funcţionar cu atribuţii de control sau de către o persoană care are atribuţii de constatare sau de sancţionare a contravenţiilor, ori de constatare, de urmărire sau judecare a infracţiunilor ( art. 7 alin 1 Legea nr. 78/2000.)

08. Definiţi darea de mită

Răspuns:
Art. 255 C pen incriminează promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase, unui funcţionar, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia un act privitor la îndatoririle de serviciu ale sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri.

09. Care este cauza justificativă specială care acţionează în cazul dării de mită?

Răspuns:
Art. 255 alin. 2 C. pen prevede că fapta nu constituie infracţiune dacă mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mita. Constrângerea poate fi fizică sau morală. Spre deosebire de constrângere ca şi cauză justificativă generală, este suficient ca agentul să fie constrâns, fără a se cere şi ca acea constrângere să nu poată fi înlăturată altfel decât prin comiterea faptei sau ca făptuitorul să nu fi putut rezista constrângerii fizice.

10. Care este cauza de nepedepsire care există în cazul dării de mită?

Răspuns:
Mituitorul denunţă autorităţilor fapta.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO