sâmbătă, 18 decembrie 2010

Alte întrebări drept penal, partea generală I (30)

01. Definiţi actio liber in causa

Răspuns:
Situaţia în care, la momentul comiterii acţiunii, autorul nu era responsabil, dar la un moment anterior, când a fost responsabil, a provocat în mod intenţionat sau din culpă cauza viitoarei sale iresponsabilităţi.

Deşi la momentul comiterii acţiunii sau inacţiunii autorul nu mai are capacitatea de a înţelege şi nici autocontrol, el va fi totuşi responsabil pentru infracţiunea comisă, tocmai în considerarea faptului că, la momentul provocării stării de iresponsabilitate, capacitatea intelectivă şi volitivă erau prezente.

02. Enumeraţi efectele actio liber in causa asupra răspunderii penale

Răspuns:
O primă situaţie este aceea în care subiectul îşi provoacă starea de iresponsabilitate, cu scopul de a comite o infracţiune. În acest caz, este în afara oricărei îndoieli că, în măsura în care infracţiunea comisă este cea dorită, autorul va răspunde pentru o faptă intenţionată.

O a doua situaţie este cea în care autorul nu a dorit să comită o infracţiune şi nu şi-a provocat starea de iresponsabilitate în acest scop, dar la momentul provocării stării de iresponsabilitate a prevăzut şi acceptat faptul că sub imperiul ei ar putea comite o infracţiune. Şi în această ipoteză se admite în mod unanim în doctrină şi jurisprudenţă că răspunderea autorului va fi antrenată pentru o infracţiune intenţionată (o intenţie eventuală).

03. Definiţi eroarea

Răspuns:
O discordanţă între cunoaştere şi obiectul acesteia.

04. Ce este eroarea directă?

Răspuns:
Presupune necunoaşterea sau cunoaşterea greşită a unor elemente ale infracţiunii – în acest caz autorul acţionează convins că nu comite o infracţiune, deşi în realitate nu este aşa.

05. Ce este eroarea inversă?

Răspuns:
Presupune convingerea subiectului că săvârşeşte o infracţiune, deşi în realitate lipseşte unul dintre elementele acesteia.

06. Ce este eroarea vincibilă?

Răspuns:
Eroarea vincibilă sau culpabilă este atunci când ea ar fi putut fi evitată dacă autorul ar fi acţionat cu diligenţa necesară.

07. Ce este eroarea invincibilă?

Răspuns:
Eroarea este invincibilă atunci când nu ar fi putut fi evitată cu toată diligenţa autorului.

08. Ce este eroarea-motiv?

Răspuns:
Este cea care intervine în momentul formării voinţei, care se naşte astfel viciată de o falsă reprezentare a realităţii.

09. Ce este eroarea-inabilitate?

Răspuns:
Intervine în faza punerii în executare a hotărârii de a comite acţiunea şi este specifică ipotezelor de infracţiune deviată.

10. Ce este eroarea de fapt?

Răspuns:
Există atunci când necunoaşterea sau cunoaşterea greşită poartă asupra unor date ale realităţii.

11. Ce este eroarea de drept?

Răspuns:
Constă în necunoaşterea sau cunoaşterea greşită a unei norme juridice.

12. Ce este eroarea asupra tipicităţii?

Răspuns:
Poartă asupra unui element constitutiv al infracţiunii şi are ca efect, în măsura în care este invincibilă, înlăturarea elementului subiectiv din conţinutul tipicităţii. Eroarea lasă de regulă să subziste răspunderea pentru o faptă din culpă, în măsura în care această modalitate este incriminată.

13. Ce este eroarea asupra antijuridicităţii faptei?

Răspuns:
Poartă asupra caracterului interzis al comportamentului în cauză, asupra caracterului său ilegal.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO