joi, 9 decembrie 2010

Întrebări drept penal, partea specială (XXIX)

01. Definiţi infracţiunea de favorizare a infractorului

Răspuns:
Art. 264 incriminează ajutorul dat unui infractor fără o înţelegere stabilită înainte sau în timpul săvârşirii faptei, pentru a îngreuna sau zădărnici urmărirea penală, judecata sau executarea pedepsei ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infracţiunii.

02. Este incriminat în cadrul infracţiunii de favorizare şi ajutorul dat unei persoane care comite o faptă prevăzută de legea penală?

Răspuns:
Nu.

03. Care este relaţia dintre infracţiunea de favorizare şi infracţiunea de tăinuire comise în aceleaşi împrejurări?

Răspuns:
Concurs de infracţiuni.

04. Care este forma de vinovăţie cu care se comite infracţiunea de favorizare a infractorului?

Răspuns:
Intenţie directă.

05. Care este cauza de nepedepsire în cazul infracţiunii de favorizare?

Răspuns:
Favorizarea săvârşită de soţ sau rudă apropiată nu se pedepseşte.

06. Definiţi infracţiunea de evadare

Răspuns:
Art. 269 C pen incriminează evadarea din starea legală de reţinere sau deţinere.

07. Pot fi asimilaţi celor aflaţi în stare de reţinere sau deţinere: minorul internat într-un centru de reeducare, ori medical-eduativ, sau persoana faţă de care s-a luat măsura de siguranţă a internării medicale?

Răspuns:
Nu.

08. Este pedepsită tentativa la infracţiunea de evadare?

Răspuns:
Da.

09. În ce constă forma agravată la infracţiunea de evadare?

Răspuns:
Fapta este comisă în una din următoarele împrejurări:
a) prin folosirea de violenţe;
b) prin folosirea de arme sau alte instrumente;
c) de două sau mai multe persoane împreună.

10. Cum se sancţionează infracţiunea de evadare?

Răspuns:
Fapta prezintă o modalitate particulară de sancţionare şi anume aplicarea cumulului aritmetic între pedeapsa pentru evadare şi pedeapsa din care a evadat autorul. Această regulă se aplică doar persoanelor care evadează din executarea unei pedepse şi nu şi în cazul celor care evadează din starea de reţinere, situaţie în care se aplică regulile generale în materie de sancţionare a concursului de infracţiuni.

11. Definiţi infracţiunea de înlesnire a evadării

Răspuns:
Art. 270 C pen incriminează înlesnirea prin orice mijloace a evadării.

12. Cu ce formă de vinovăţie se comite infracţiunea de înlesnire a evadării?

Răspuns:
Intenţie.

13. Enumeraţi formele agravate ale infracţiunii de înlesnire a evadării

Răspuns:

a) când înlesnirea a fost comisă de o persoană care avea îndatorirea de a-l păzi pe cel evadat;
b) când s-a înlesnit o evadare comisă prin folosirea de violenţe, arme sau de alte instrumente, ori de două sau mai multe persoane împreună;
c) când înlesnirea a fost comisă de o persoană care avea îndatorirea de a-l păzi pe cel evadat şi s-a înlesnit o evadare comisă prin folosirea de violenţe, arme sau de alte instrumente, ori de două sau mai multe persoane împreună;
d) când s-a înlesnit evadarea unei persoane reţinute, arestate sau deţinute pentru comiterea unei infracţiuni sancţionată de lege cu o pedeapsă mai mare de 10 ani;
e) când înlesnirea a fost comisă de o persoană care avea îndatorirea de a-l păzi pe cel evadat şi s-a înlesnit evadarea unei persoane reţinute, arestate sau deţinute pentru comiterea unei infracţiuni sancţionată de lege cu o pedeapsă mai mare de 10 ani.

14. În ce constă forma atenuată a infracţiunii de înlesnire a evadării?

Răspuns:
Fapta este comisă din culpă.

15. Definiţi infracţiunea de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti. Modalităţi

Răspuns:
Art. 271 alin. 1 C. pen. incriminează împotrivirea la executarea unei hotărâri judecătoreşti, prin ameninţare faţă de organul de executare. Teza a doua a aceluiaşi articol incriminează împotrivirea prin violenţă.

Art. 271 alin 2 C pen incriminează împiedicarea unei persoane de a folosi o locuinţă, ori parte dintr-o locuinţă sau imobil, deţinute în baza unei hotărâri judecătoreşti.

Art. 271 alin 4 C pen incriminează nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, prin sustragerea de la executarea măsurilor de siguranţă constând în interzicerea de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, o meserie ori o altă ocupaţie şi în interzicerea de a se afla în anumite localităţi.

16. Care este forma de vinovăţie cu care se înfăptuieşte nerespectarea hotărârilor judecătoreşti?

Răspuns:
Intenţie directă sau eventuală.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO