joi, 16 decembrie 2010

Alte întrebări drept penal, partea generală I (19)

01. Definiţi infracţiunile cu subiect activ general

Răspuns:
Sunt cele care, potrivit normei de incriminare, pot fi comise de orice persoană, fără ca acesteia să i se ceară o calitate specială.

02. Definiţi infracţiunile cu subiect activ special

Răspuns:
Infracţiuni care nu pot fi comise decât de o persoană ce deţine calitatea prevăzută în norma de incriminare.

03. Definiţi infracţiunile cu subiect activ special proprii

Răspuns:
Cele în cazul cărora absenţa calităţii prevăzute de lege face ca fapta să fie irelevantă din punct de vedere penal.

04. Definiţi infracţiunile cu subiect activ special improprii

Răspuns:
Sunt cele în cazul cărora calitatea specială determină o atenuare sau agravare a răspunderii penale, fapta constituind însă infracţiune şi în absenţa acestei calităţi.

05. Definiţi subiectul pasiv al infracţiunii

Răspuns:
Persoana titulară a valorii sociale care constituie obiectul juridic al infracţiunii.

06. Se poate pune semnul egal între subiectul pasiv şi persoana prejudiciată?

Răspuns:
Subiectul pasiv nu trebuie confundat cu persoana prejudiciată, noţiune care desemnează orice persoană care în urma comiterii unei infracţiuni a suferit un prejudiciu.

07. Definiţi infracţiunile cu subiect pasiv general

Răspuns:
Acele infracţiuni în cazul cărora valoarea socială ocrotită poate aparţine oricărei persoane, astfel că oricine poate fi subiect pasiv.

08. Definiţi infracţiunile cu subiect pasiv special

Răspuns:
Acele infracţiuni în cazul cărora legea prevede o anumită calitate specială a subiectului pasiv.

09. Enumeraţi elementele laturii obiective a infracţiunii

Răspuns:
Doctrina noastră regrupează în mod tradiţional sub denumirea de latură obiectivă, trei elemente esenţiale ale incriminării-tip: acţiunea sau inacţiunea, urmarea şi raportul de cauzalitate.

10. Definiţi acţiunea

Răspuns:
Acţiunea este o mişcare a corpului aptă să lezeze interesul protejat de norma penală. Prin mişcarea corporală urmează a se înţelege de regulă o mişcare a membrelor, dar ea se poate de asemenea concretiza şi în cuvinte, într-o schimbare a mimicii, etc.

11. Clasificaţi infracţiunile în funcţie de modul în care norma de incriminare stabileşte acţiunea tipică

Răspuns:

a) infracţiuni în formă închisă;
b) infracţiuni în formă liberă.

12. Definiţi infracţiunile în formă închisă

Răspuns:
În cazul acestora, legiuitorul stabileşte o anumită formă pe care trebuie să o îmbrace acţiunea tipică, dintre posibilele acţiuni susceptibile de a aduce atingere valorii protejate.

13. Definiţi infracţiunile în formă deschisă

Răspuns:
În cazul acestora, este suficient ca acţiunea să fie “cauzală” în raport cu rezultatul prevăzut, cu alte cuvinte este suficient ca ea să fie susceptibilă de a produce rezultatul.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO