duminică, 12 decembrie 2010

Alte întrebări drept penal, partea generală I (13)

01. În ce constau excepţiile de la regula neretroactivităţii penale?

Răspuns:
Eventualele excepţii trebuie să se înscrie în conţinutul noţiunii de lege penală mai favorabilă, în sensul textului constituţional.

02. Ce se înţelege prin lege penală mai favorabilă?

Răspuns:
Orice dispoziţie cu caracter penal cuprinsă în legi sau decrete, intervenită ulterior comiterii faptei şi care, prin efectele sale, duce la crearea unei situaţii mai uşoare pentru făptuitor.

03. Cum se realizează dezincriminarea? Când este o faptă cu adevărat dezincriminată?

Răspuns:
Dezincriminarea se realizează de regulă prin abrogarea expresă a textului de incriminare, dar nu se poate pune semnul egalităţii între abrogarea expresă a unei norme de incriminare şi dezincriminarea unei fapte.

Pentru a decide dacă o faptă a fost într-adevăr dezincriminată trebuie constatat că aceasta nu îşi mai găseşte sub nici o formă corespondent în legea nouă. Atunci când norma abrogată este o normă specială, fapta rămâne de regulă incriminată de norma generală.

Nu întotdeauna dezincriminarea se realizează prin abrogarea explicită a normei referitoare la o anumită infracţiune. Uneori dezincriminarea se face prin adoptarea de către legiuitor a unei norme contravenţionale care are exact acelaşi conţinut ca şi norma de incriminare.

04. Cum se face delimitarea sferei de incidenţă a legii de dezincriminare?

Răspuns:
Delimitarea sferei de incidenţă a legii de dezincriminare depinde în mod necesar de criteriul pe baza căruia se apreciază că o faptă prevăzută de legea veche nu mai este prevăzută de legea nouă.

05. Care sunt efectele adoptării legii de dezincriminare?

Răspuns:
Excutarea pedepselor, a măsurilor de siguranţă şi a măsurilor educative pronunţate în baza legii vechi, precum şi toate consecinţele penale ale hotărârilor privitoare la aceste fapte, încetează prin intrarea în vigoare a legii noi.

06. În ce mod depind efectele adoptării legii de dezincriminare în raport cu etapa procesuală în care aceasta intervine?

Răspuns:

a) dacă procesul penal pentru fapta dezincriminată nu a început până la intrarea în vigoare a legii noi, el nu va mai începe;
b) dacă procesul penal a început, el va lua sfârşit, fie prin scoaterea de sub urmărire penală în faza de urmărire, fie prin achitare în faza de judecată;
c) dacă s-a pronunţat deja o hotărâre definitivă de condamnare, executarea pedepsei nu va mai începe sau, după caz, va înceta la data adoptării legii de dezincriminare;
d) dacă pedeapsa a fost deja executată, vor înceta orice consecinţe care ar decurge din această condamnare.

07. Dezincriminarea are ca efect o repunere în situaţia anterioară a condamnatului?

Răspuns:
Nu.

08. Care sunt condiţiile de aplicare a legii penale mai favorabile?

Răspuns:

a) succesiunea de legi penale să intervină între momentul comiterii faptei şi momentul judecării definitive a infractorului;
b) toate legile succesive să incrimineze fapta comisă;
c) legile succesive incriminează sau sancţionează diferit fapta comisă.

09. Dacă o infracţiune continuă, continuată sau de obicei s-a consumat sub legea veche, dar epuizarea a avut loc sub legea nouă, sub incidenţa cărei legi cade fapta în întregul ei?

Răspuns:
Legea nouă.

10. Enumeraţi criteriile de determinare a legii penale mai favorabile

Răspuns:

a) modificarea condiţiilor de incriminare;
b) modificarea condiţiilor de tragere la răspundere;
c) modificarea regimului sancţionator.

11. Când decide în privinţa legii penale mai favorabile modificarea condiţiilor de incriminare?

Răspuns:
Atunci când legea nouă adaugă condiţii suplimentare pentru existenţa infracţiunii, restrângând în acest fel sfera de incidenţă a textului, ea va fi mai favorabilă în toate ipotezele în care condiţiile nou introduse nu sunt întrunite, în acest caz neputând fi angajată răspunderea penală.

Atunci când legea nouă renunţă la o agravantă prevăzută de legea veche, ea va fi mai favorabilă.

Dacă legea nouă prevede o formă agravantă a faptei, neprevăzută de legea veche, forma agravantă nu se va lua în considerare pentru determinarea legii penale mai favorabile, cise va compara prevederea din legea veche cu forma de bază a infracţiunii din legea nouă.

12. Când decide în privinţa legii penale mai favorabile modificarea condiţiilor de tragere la răspundere?

Răspuns:
În cazul în care una din legi prevede o condiţie suplimentară pentru tragerea la răspundere penală a infractorului şi această condiţie nu este îndeplinită, legea respectivă va fi considerată ca fiind lege mai favorabilă.

13. Când decide în privinţa legii penale mai favorabile modificarea regimului sancţionator?

Răspuns:
Atunci când legile succesive prevăd pedepse diferite, determinarea legii penale mai favorabile se va face având în vedere mai întâi pedeapsa principală.

Amenda este mai favorabilă decât pedeapsa închisorii care este, la rândul ei, mai favorabilă decât detenţiunea pe viaţă.

14. În ce constă interdicţia creării pe cale judiciară a unei lex tertia?

Răspuns:
O regulă de bază în aplicarea legii penale mai favorabile o constituie interdicţia creării pe cale judiciară a unei lex tertia prin combinarea unor dispoziţii mai favorabile din mai multe legi.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO