joi, 16 decembrie 2010

Alte întrebări drept penal, partea generală I (18)

01. Definiţi subiectul activ al infracţiunii

Răspuns:
Persoana care comite fapta conformă faptei-tip descrisă în norma de incriminare.

02. Ce fel de persoană fizică poate fi subiect activ al infracţiunii?

Răspuns:
Numai o persoană care a împlinit vârsta de 14 ani, a acţionat cu discernământ şi s-a bucurat de libertate de voinţă şi acţiune.

03. Enumeraţi principalele obiecţii la răspunderea penală a persoanei juridice

Răspuns:

a) caracterul fictiv al persoanelor juridice;
b) incapacitatea de acţiune a persoanelor juridice;
c) principiul specialităţii capacităţii de folosinţă;
d) lipsa elementului subiectiv în cazul persoanelor juridice;
e) caracterul personal al răspunderii penale;
f) punibilitatea persoanelor juridice.

04. De ce caracterul fictiv al persoanelor juridice nu este o obiecţie la răspunderea penală a persoanei juridice?

Răspuns:
Persoanele juridice se bucură de recunoaşterea capacităţii juridice în majoritatea ramurilor de drept, au un patrimoniu propriu, distinct de patrimoniile membrilor care le compun, au drepturi şi obligaţii distincte de cele ale membrilor, aşa încât existenţa lor este o realitate atât în plan social, cât şi în plan juridic.

05. De ce incapacitatea de acţiune a persoanelor juridice nu este o obiecţie la răspunderea penală a persoanei juridice?

Răspuns:
Este incotestabil că acţiunea sau inacţiunea, prin natura lucrurilor, nu poate fi comisă direct şi personal de către persoana juridică, dar aceasta îi este imputabilă atunci când a fost comisă în concret de către un organ sau reprezentant al acesteia.

06. De ce principiul specialităţii capacităţii de folosinţă nu este o obiecţie la răspunderea penală a persoanei juridice?

Răspuns:
Dacă este evident că legiuitorul nu a recunoscut capacitatea juridică a entităţilor colective în scopul comiterii de infracţiuni, nu este mai puţin adevărat că nici drepturile ai căror titulari sunt persoanele fizice nu au fost consacrate pentru a intra în câmpul infracţionalităţii.

07. De ce lipsa elementului subiectiv nu este o obiecţie la răspunderea penală a persoanei juridice?

Răspuns:
Pentru că majoritatea doctrinei recunoaşte astăzi existenţa unei voinţe colective proprii persoanei juridice.

08. De ce caracterul personal al răspunderii penale nu este o obiecţie la răspunderea penală a persoanei juridice?

Răspuns:
Principiul în discuţie presupune că numai infractorul trebuie să suporte consecinţele directe şi imediate ale comiterii infracţiunii, ceea ce nu exclude existenţa unor efecte prin ricoşeu în dauna altor persoane.

09. Entităţile cărora nu le este recunoscută personalitatea juridică pot răspunde penal?

Răspuns:
Nu.

10. Enumeraţi persoanele juridice exceptate de la răspunderea penală

Răspuns:

a) statul;
b) autorităţile publice şi instituţiile publice care desfăşoară o activitate ce nu poate face obiectul domeniului privat (Parlamentul, Guvernul, Curtea Constituţională, instanţele judecătoreşti, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Conturi, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării etc.).

11. Care sunt infracţiunile ce pot fi săvârşite de o persoană juridică?

Răspuns:
În principiu, orice infracţiune reglementată de Codul penal sau de legislaţia specială, indiferent de forma de vinovăţie ce caracterizează această faptă.

12. Enumeraţi criteriile pe baza cărora o infracţiune poate fi atribuită unei persoane juridice

Răspuns:

a) săvârşurea în realizarea obiectului de activitate;
b) săvârşirea în interesul persoanei juridice;
c) săvârşirea în numele persoanei juridice.

13. Cum se evaluează forma de vinovăţie reţinută în cazul persoanei juridice?

Răspuns:
Forma de vinovăţie reţinută în cazul persoanei juridice nu coincide în mod necesar cu vinovăţia ce caracterizează acţiunea sau inacţiunea autorului material. Pentru a stabili forma de vinovăţie a persoanei juridice, trebuie să ne raportăm la poziţia subiectivă a organelor de conducere ale acesteia, materializată fie în adoptarea unor decizii formale, fie într-o anumită practică sau politică a societăţii în domeniul vizat.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO