joi, 16 decembrie 2010

Alte întrebări drept penal, partea generală I (23)

01. Definiţi intenţia

Răspuns:
Fapta este comisă cu intenţie atunci când infractorul prevede rezultatul faptei sale şi doreşte sau acceptă posibilitatea producerii acestuia.

02. Definiţi dolul natural

Răspuns:
Presupune un element intelectiv şi unul volitiv, concretizate în prevederea şi respectiv urmărirea producerii urmării prevăzute de incriminarea-tip.

03. Definiţi dolus malus

Răspuns:
Pe lângă elementul intelectiv şi cel volitiv, mai există şi cunoaşterea caracterului antijuridic al faptei.

04. Ce este elementul intelectiv?

Răspuns:
Presupune cunoaşterea de către autor a tuturor elementelor ce caracterizează fapta tipică, mai exact a tuturor elementelor de factură obiectivă de a căror întrunire depinde existenţa infracţiunii.

05. Ce este elementul volitiv?

Răspuns:
Reprezintă poziţia subiectivă a autorului faţă de urmarea asupra căreia poartă factorul intelectiv. Pentru a fi în prezenţa intenţiei, este necesar ca autorul să dorească sausă accepte producerea urmării ca o consecinţă a acţiunii sale.

06. Care sunt cele două forme principale ale intenţiei?

Răspuns:

a) intenţia directă;
b) intenţia indirectă (eventuală).

07. Definiţi intenţia directă

Răspuns:
Există atunci când autorul doreşte producerea urmării prevăzute de norma de incriminare. Această formă a intenţiei presupune cea mai mare intensitate a factorului volitiv, voinţa autorului fiind îndreptată nemijlocit spre realizarea urmării faptei-tip.

08. Clasificaţi intenţia directă

Răspuns:

a) intenţia directă de gradul întâi;
b) intenţia directă de gradul doi.

09. Definiţi intenţia directă de gradul întâi

Răspuns:
Corespunde situaţiilor când autorul îşi propune cauzarea urmării prevăzute de norma de incriminare, fie ca scop final, fie ca mijloc pentru realizarea scopului final.

10. Definiţi intenţia directă de gradul doi

Răspuns:
Se realizează atunci când autorul nu îşi propune producerea rezultatului ca un scop în sine sau ca un mijloc pentru realizarea altui scop, ci rezultatul apare ca o consecinţă necesară a modului sau mijloacelor de comitere a infracţiunii.

11. Definiţi intenţia indirectă (eventuală)

Răspuns:
Există atunci când autorul prevede rezultatul faptei sale şi, deşi nu-l urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii lui. Autorul prevede de fapt cel puţin două urmări: o urmare pe care o doreşte şi care poate să fie sau să nu fie prevăzută de legea penală, şi o urmare prevăzută de legea penală, pe care nu o doreşte, dar a cărei realizare apare ca fiind posibilă şi este acceptată de autor.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO