joi, 9 decembrie 2010

Întrebări drept penal, partea specială (XXVIII)

01. Definiţi infracţiunea de denunţare calomnioasă. Modalitate asimilată.

Răspuns:
Art. 259 C pen incriminează învinuirea mincinoasă făcută prin denunţ sau plângere, cu privire la săvârşirea unei infracţiuni de către o anumită persoană. Legea incriminează în art 259 alin 2 şi o variantă asimilată, şi anume: Producerea ori ticluirea de probe mincinoase în sprijinul unei învinuiri nedrepte.

02. Cu ce formă de vinovăţie se comite infracţiunea de denunţare calomnioasă?

Răspuns:
Intenţie directă sau indirectă.

03. Definiţi infracţiunea de mărturie mincinoasă. Modalitate asimilată

Răspuns:
Art. 260 C pen. incriminează fapta martorului care într-o cauză penală, civilă,
disciplinară sau în orice altă cauză în care se ascultă martori, face afirmaţii mincinoase, ori nu spune tot ce ştie privitor la împrejurările esenţiale asupra cărora a fost întrebat.

Art. 260 alin. 4 reglementează şi o variantă asimilată atunci când fapta este comisă de un expert sau interpret.

04. Cu ce formă de vinovăţie se comite infracţiunea de mărturie mincinoasă?

Răspuns:
Intenţie directă.

05. Care este cauza de nepedepsire în cazul mărturiei mincinoase?

Răspuns:
Fapta nu se pedepseşte dacă, în cauzele penale înainte de arestarea inculpatului, iar în cazul celorlalte cauze mai înainte de a se fi pronunţat o hotărâre sau de a se fi dat o altă soluţie ca urmare a mărturiei mincinoase, martorul îşi retrage mărturia. În acest caz retragerea trebuie realizată înainte de orice soluţie sau arestare a inculpatului.

06. Definiţi infracţiunea de încercare de a determina mărturia mincinoasă

Răspuns:
Art. 261 C pen incriminează încercarea de a determina o persoană prin constrângere ori corupere să dea declaraţii mincinoase într-o cauză penală, civilă, disciplinară sau în orice altă cauză în care se ascultă martori.

07. Cu ce formă de vinovăţie se comite infracţiunea de încercare de a determina mărturia mincinoasă?

Răspuns:
Intenţie directă.

08. Care sunt diferenţele dintre instigare la mărturie mincinoasă şi încercarea de a determina mărturia mincinoasă?

Răspuns:

a) pe de o parte la instigare la mărturia mincinoasă persoana trebuie să aibă calitatea de martor, pe când la încercarea de a determina mărturia mincinoasă, persoana este suficient să fie un potenţial martor;
b) la instigare trebuie ca persoană să fi luat hotărârea de a comite fapta indiferent dacă şi trece la executare (dacă instigatul nu trece sau se desistă ori împiedică consumarea faptei, comite doar o instigare neurmată de executare), pe când la încercarea de a determina este suficient ca agentul să încerce determinarea, fiind fără relevanţă poziţia persoanei vizate de agent cu privire la încercarea de determinare;
c) instigarea la mărturie mincinoasă se poate realiza, prin orice mijloace, chiar prin convingere, pe când la încercarea de a determina mărturia mincinoasă, fapta se comite doar prin constrângere sau corupere. Dacă se încearcă determinarea în orice alt mod, fapta nu mai este tipică.

09. Definiţi infracţiunea de nedenunţare

Răspuns:
Art. 262 incriminează omisiunea de a denunţa de îndată săvârşirea vreuneia dintre infracţiunile prevăzute în art. 174 (omor), 175 (omor calificat), 176 (omor deosebit de grav), 211 (tâlhărie), 212 (piraterie), 215 ind. 1 (înşelăciune), 217 alin. 2-4 (distrugere), 218 alin. 1 (distrugere calificată) şi 276 alin. 3 (distrugere şi semnalizare falsă) C. pen.

10. Care este forma de vinovăţie cu care se comite infracţiunea de nedenunţare?

Răspuns:
Intenţie şi culpă, deoarece este o infracţiune omisivă.

11. Enumeraţi clauzele de nepedepsire pentru nedenunţare

Răspuns:

a) când este comisă de soţ sau rudă apropiată;
b) când persoana încunoştinţează autorităţile competente despre acea infracţiune mai înainte de a se fi început urmărirea penală pentru infracţiunea nedenunţată;
c) când nedenunţătorul a înlesnit arestarea infractorilor, chiar după ce s-a început urmărirea penală ori după ce vinovaţii au fost descoperiţi.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO