sâmbătă, 18 decembrie 2010

Alte întrebări drept penal, partea generală I (32)

01. Care este efectul erorii asupra unei norme extrapenale?

Răspuns:
Produce aceleaşi efecte ca şi eroarea de fapt. Eroarea asupra unei norme extrapenale este verosimilă numai în cazul unor norme căzute într-o cvasidesuetudine sau în cazul celor adoptate foarte recent.

02. Care este efectul erorii asupra unei norme penale?

Răspuns:
Nu poate avea niciodată efect exonerator.

03. Ce este exigibilitatea unei conduite conform normei juridice?

Răspuns:
Această noţiune desemnează posibilitatea de a-i pretinde subiectului adoptarea unei conduite conforme preceptului normei.

04. Enumeraţi cauzele care exclud vinovăţia

Răspuns:

a) constrângerea fizică;
b) constrângerea morală;
c) cazul fortuit.

05. Ce este constrângerea fizică?

Răspuns:
Presiunea de natură fizică pe care o forţă exterioară, irezistibilă, o exercită asupra unui individ, înlăturându-i posibilitatea de control asupra acţiunilor sale şi determinând astfel comiterea unei fapte prevăzute de legea penală.

06. Daţi exemple de surse ale constrângerii fizice

Răspuns:

a) acţiunea unei persoane;
b) actul unui animal;
c) un fenomen natural;
d) o energie mecanică.

07. Care sunt efectele constrângerii fizice?

Răspuns:
Lipsind posibilitatea concretă a adoptării unei conduite conforme cu exigenţele ordinii juridice din partea celui constrâns, fapta săvârşită sub imperiul constrângerii fizice nu va constitui infracţiune datorită lipsei vinovăţiei ca trăsătură generală a infracţiunii. Aplicarea unei pedepse va fi în acest caz exclusă şi, ţinând seama de natura şi durata constrângerii fizice, în general, nu va fi justificată nici aplicarea unei măsuri de siguranţă. În plus, constrângerea fizică înlătură şi răspunderea civilă, astfel că persoana care a acţionat sub imperiul ei nu va fi ţinută să repare prejudiciul cauzat.

08. Definiţi constrângerea morală

Răspuns:
Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală săvârşită din cauza unei constrângeri morale exercitată prin ameninţare cu un pericol grav pentru persoana făptuitorului sau a altuia şi care nu putea fi înlăturat în alt mod.

09. Care sunt condiţiile constrângerii morale?

Răspuns:
Pentru a fi în prezenţa constrângerii morale este necesar ca pericolul cu care este ameninţată persoana să fie grav, iminent, inevitabil şi injust. Răul poate privi atât persoana celui direct ameninţat cât şi o altă persoana

10. Care sunt efectele constrângerii morale?

Răspuns:
La fel ca şi în cazul constrângerii fizice.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO