sâmbătă, 11 decembrie 2010

Întrebări drept penal, partea specială (XXXIV)

01. Definiţi infracţiunea de falsificare de alimente sau alte produse. Modalitate asimilată

Răspuns:
Art. 313. C pen incriminează prepararea de alimente sau băuturi falsificate, alterate sau interzise consumului, vătămătoare sănătăţii, expunerea spre vânzare sau vânzarea unor astfel de alimente sau băuturi, cunoscând că sunt alterate ori interzise
consumului.

În alineatul 2 este incriminată şi o modalitate asimilată şi anume falsificarea sau substituirea altor mărfuri sau produse, dacă prin falsificare sau substituire acestea au devenit vătămătoare sănătăţii.

În alineatul 3 este incriminată o formă specială şi anume punerea în consum public de carne sau produse din carne, provenite din tăieri de animale sustrase controlului veterinar, dacă a avut ca urmare îmbolnăvirea unei persoane.

02. În ce constau formele agravate ale falsificării de alimente sau alte produse ?

Răspuns :
Forme agravate a celor două modalităţi:
a) dacă s-au produs vătămarea unei sau mai multor persoane care necesită pentru îngrijiri medicale cel mult 20 de zile ;
b) dacă s-au produs vătămarea unei sau mai multor persoane care necesită pentru îngrijiri medicale cel mult 60 de zile ;
c) dacă s-au produs vătămarea unei sau mai multor persoane care necesită pentru îngrijiri medicale mai mult de 60 de zile sau consecinţele de la art. 182 alin 1 C pen. ;
d) dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei.

03. Cu ce fel de formă de vinovăţie se comite infracţiunea de falsificare de alimente sau alte produse?

Răspuns:
Intenţie sau praeterintenţie.

04. Definiţi infracţiunea de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice

Răspuns:
Art. 321 C pen incriminează fapta persoanei care, în public, săvârşeşte acte sau gesturi, proferează cuvinte ori expresii, sau se dedă la orice alte manifestări prin care se aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandal public, ori se tulbură în alt mod, liniştea şi ordinea publică.

05. În ce condiţii o faptă încalcă bunele moravuri?

Răspuns:
O fapta încalcă bunele moravuri atunci când încalcă obiceiuri, deprinderi sau comportamente cu fapte care nu sunt compatibile cu respectul reciproc, cu păstrarea demnităţii umane cu respectarea decenţei în cuvinte şi atitudini.

06. În ce condiţii o faptă produce scandal public?

Răspuns :
O faptă produce scandal public atunci când revolta, indignarea se transmite în
cadrul unei colectivităţi de persoane care asistă sau iau cunoştinţă de acea faptă.

07. Definiţi infracţiunea de încăierare

Răspuns:
Art. 322 C pen. incriminează participarea la o încăierare între mai multe
persoane.

08. Ce este încăierarea?

Răspuns :
Încăierarea sau rixul este definit în doctrina penală ca fiind lupta fizică între cel puţin două grupuri sau tabere adverse, compuse fiecare din cel puţin două persoane. Ea se caracterizează printr-un complex de acte de violenţă reciproce aplicate în învălmăşeală şi la întâmplare, indiferent de modul sau mijloacele cu care au fost executate, desfăşurate în aşa fel încât devine dificil a se stabili şi a se individualiza contribuţia fiecărui participant la desfăşurarea încăierării.

09. Cu ce fel de formă de vinovăţie se comite încăierarea ?

Răspuns :
Intenţie repentină sau spontană.

10. În ce constau formele agravate ale infracţiunii de încăierare?

Răspuns :

a) când în cursul încăierării s-a cauzat o vătămare corporală gravă unui participant la încăierare.
b) când în cursul încăierării s-a cauzat moartea unei persoane.

11. Care este cauza de nepedepsire care acţionează în cazul infracţiunii de încăierare ?

Răspuns :
Infracţiunea are în alin 4 al art. 322 C pen şi o cauză de nepedepsire şi anume atunci când persoana a fost prinsă în încăierare împotriva voinţei sale, sau a încercat să despartă pe alţii, să respingă un atac ori să apere pe altul. Cauza de nepedepsire operează doar pentru infracţiunea de încăierare, şi doar în măsura în care, actele persoanei se subsumează acestor ipoteze. Dacă de exemplu autorul continuă încăierarea după ce a respins atacul atunci şi acesta va răspunde pentru încăierare.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO